Appen smitte|stop er et effektivt redskab i smitteopsporing

30-07-2020

Appen smitte|stop er siden lanceringen i midten af juni downloadet over 824.000 gange, og appen viser sig nu også som et effektivt redskab til smitteopsporing af de kontakter, som en smittet person ikke umiddelbart kender. Nye spørgeskemaresultater fra Statens Serum Institut peger på, at personer bl.a. bliver testet for COVID-19, fordi de via appen har fået besked om, at de har været i tæt kontakt med smittet.

Kontaktopsporing af nære kontakter til COVID-19-positive er et centralt element for at kunne bryde smittekæderne tidligt og fortsat bevare kontrollen med epidemien i Danmark. Har man været i nær kontakt med en smittet person, skal man selv testes – og derfor er det afgørende, at man får besked herom enten fra den smittede selv, via Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed eller som en notifikation fra appen smitte|stop.

Statens Serum Institut har siden den 7. juli 2020 indsamlet spørgeskemasvar fra danskere i forbindelse med, at de har bestilt tid til en test på coronaprover.dk. for bl.a. at få viden om, hvor mange der testes, fordi de er nære kontakter og adviseret via appen smitte|stop.

Sundheds- og Ældreministeriet har fået analyseresultaterne fra de første spørgeskemasvar, som er indsamlet i perioden 7.-28. juli og som har en svarprocent på 56 procent. De første resultater viser, at der bliver opsporet kontakter gennem appen. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Det har været målet, at appen skal fungere som et digitalt supplement i vores indsats for smittesporing – og det er en god nyhed, at vi nu også har tal for, at appen virker og hjælper til at finde ukendte kontakter. Appen vil selvfølgelig få større effekt, jo flere der vælger at downloade og bruge den aktivt, og derfor opfordrer jeg til, at alle, som kan, downloader appen.

Effektivt supplement til manuel smitteopsporing

Spørgeskemaets resultater viser, at der blandt respondenterne er 48 personer, som har booket test for COVID-19, fordi de via appen smitte|stop har fået besked om, at de har været i tæt kontakt med en smittet person. Heraf har 46 af de 48 i følge deres svar ikke været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerheds kontaktopsporingsenhed.

På baggrund af de første besvarelser af spørgeskemaet tyder det altså på, at appen, som forventet, er et brugbart redskab til at advisere borgere, der kan have været udsat for smitte fra en person, de ikke umiddelbart kender. Det kan fx være en person, man har siddet ved siden af i bus eller tog. Dermed er appen et effektivt supplement til den manuelle kontaktopsporing.

Siden lanceringen af appen den 18. juni 2020 har 209 brugere meldt sig smittet i appen, og de har dermed udsendt notifikationer til andre brugere af appen, så de personer, der har været i nær kontakt med vedkommende, kan få besked om, at de bør lade sig teste.

Hver enkelt smittekæde, der bremses ved hjælp af appen, er med til at bremse udbredelsen af COVID-19 i Danmark. Og derfor gør det også en forskel, hver gang en notifikation om potentiel smitterisiko bliver sendt til en bruger af appen. Der arbejdes løbende på at forbedre appens brugervenlighed og effektivitet.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet