Minister: Konsulenter skal ikke få resultatløn for besparelser på sårbare og udsatte mennesker

25-06-2020

Ankestyrelsens udtalelse kommer efter ministerens anmodning om at se på lovligheden af kommuners brug af private konsulenter på det sociale område.

Ankestyrelsen har udtalt, at betalingsmodellen ”no-cure-no-pay” er ulovlig, hvis de private konsulenters arbejde for en kommune indebærer vurderinger af konkrete ydelser til borgere.

Det betyder, at det i disse tilfælde er i strid med lovgivningen, hvis kommuner hyrer konsulentfirmaer til at finde besparelser på blandt andet mennesker med handicap og psykisk syge borgere.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Jeg bad Ankestyrelsen starte en undersøgelse, da det er meget aggressivt at give private konsulenter ’resultatløn’ for at finde besparelser på sårbare medborgere. Jeg er glad for, at der nu er kommet en afgørelse i sagen, og jeg ser frem til, at de relevante kommuner retter op – både bagudrettet og fremadrettet. Det var en helt forkert tilgang til for eksempel mennesker med handicap, og det er godt, at det bliver stoppet.

- Astrid Krag

Ankestyrelsen har inddraget 30 kommuner. Heraf har 24 kommuner svaret, at de har indgået kontrakter, der indeholder såkaldt ”no-cure-no-pay”. Det vil sige, at de private konsulenter kun modtager betaling, hvis de finder besparelser.

Ankestyrelsen vil på baggrund af udtalelsen anmode hver af de 30 kommuner om at redegøre for, hvilken betydning udtalelsen får i både gamle og nye sager.

Kommunerne forventes at skulle afgive redegørelserne til Ankestyrelsen først på efteråret. Ankestyrelsen vil herefter vurdere, om den enkelte kommune har fulgt tilstrækkeligt op på Ankestyrelsens udtalelse.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)