Politisk aftale skal give børn og unge en god sommerferie

09-06-2020

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er enige om en sommerpakke målrettet børn og unge.

En ny sommerpakke skal sikre, at børn og unge får en god sommerferie trods coronakrisen.

Der er afsat 200 mio. kr. til et partnerskab med Kommunernes Landsforening, som skal sørge for en bred vifte af sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år. Mange børn og unge oplever at stå tilbage med problemer, der kan påvirke deres skolegang. De kan for eksempel være bagud fagligt efter en lang periode med nødundervisning eller stå uden fællesskaber, når vennerne fra skolen holder sommerferie med familien.

Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, De frie grønne løsgængere og Fremad har indgået aftalen, der også afsætter penge til at øge kapaciteten hos organisationer, som arrangerer sommerlejre og -aktiviteter som blandt andet fodboldskoler, ferielejre og svømmecamps m.m. for børn, unge og familier. Der afsættes også midler til opsøgende indsatser, der rækker ud til isolerede familier, som bl.a. kan få hjælp til, at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter i løbet af sommerferien.  

Aftalen kommer efter, at regeringen og Folketingets partier er enige om en undtagelse fra forsamlingsforbuddet på 50 personer, så de mange organisationer, som har planlagt ferielejre og udflugter i sommerferien, kan gennemføre deres aktiviteter.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Coronakrisen har været ekstra hård ved de børn og unge, der i forvejen har det svært. De har mistet deres pusterum i skolen og fritidsaktiviteter under den delvise nedlukning. De har om nogen fortjent en god sommer. Derfor sætter vi nu ind med ekstra sommerlejre og tilskud til sommeraktiviteter, som selvfølgelig afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Og med opsøgende indsatser rækker vi hånden ud til de familier, som har trukket sig tilbage og isolereret sig under coronakrisen.

- Astrid Krag

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Rigtig mange børn og unge har mere end andre år brug for at være sammen med andre børn og unge. De har savnet fællesskab, og for nogles vedkommende har de også savnet det pusterum, som skolen kan være fra bumlede familieforhold. Med den her aftale giver vi en masse muskler til at få stablet sjove, spændende og lærerige aktiviteter på benene, som børn og unge kan melde sig til over hele landet i sommeren.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Kulturminister Joy Mogensen siger:

Med den gradvise genåbning af Danmark er der nu også mulighed for at afholde sommeraktiviteter for børn og unge. Det er fantastisk dejligt – det har de i den grad fortjent. Kultur- og idrætsorganisationer er helt oplagte til at danne rammer om sommeraktiviteter, og derfor vil regeringen meget gerne støtte initiativer, der kan hjælpe med at give vores børn og unge en god sommer i Danmark.

- Joy Mogensen

Anni Matthiesen, socialordfører, Venstre, siger:

Efter nedlukningen har rigtig mange børn og unge været isolerede og ensomme. Mange børn og unge oplever at stå tilbage med faglige huller på baggrund af nedlukning af skolerne. Som Venstres socialordfører synes jeg derfor, at det her er en fantastisk god aftale, der sikrer, at børn og unge nu kan se frem til en aktiv sommerferie i fællesskab med andre.

- Anni Matthiesen

Anne Sophie Callesen, undervisningsordfører, Det Radikale Venstre, siger:

Nedlukningen af skolerne og af samfundslivet har kostet især de udsatte børn og unge dyrt. For Radikale Venstre er det afgørende, at vi også i en krisetid prioriterer at give en god sommer til alle de børn og unge, som har brug for at blive hjulpet ind i fællesskabet igen. Nu får kommunerne og en række frivillige organisationer mulighed for at invitere dem på sommerlejr eller andre fritidsaktiviteter, hvor de kan lege, lære og få nye oplevelser at fortælle om, når de kommer hjem fra ferie.

- Anne Sophie Callesen

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, siger:

Det er ikke en naturlov i alle familier, at man har råd til at leje et sommerhus eller tage på camping. Men det betyder rigtig meget at have en god oplevelse sammen og noget at se frem til. Måske især lige nu. Derfor er det vigtigt, at endnu flere udsatte børn og deres familier nu får chancen for gode og sjove sommeraktiviteter i løbet af sommeren eller for at komme afsted på ferielejr.

- Trine Torp

Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører, Enhedslisten, siger:

De seneste måneder har været rigtig svære for mange børn og unge, der har måtte undvære fællesskabet i skoler, institutioner og fritidstilbud. Derfor er der i denne sommer behov for en særlig indsats for at sikre, at kommunerne sammen med frivillige organisationer kan give børn og unge tilbud om frivillige sommeraktiviteter. Det synes jeg, vi hjælper godt på vej med denne aftale.

- Jakob Sølvhøj

Simon Emil Ammitzbøll-Bille, partileder, Fremad, siger:

Jeg er glad for, at vi nu kan hjælpe de børn, der har betalt en ekstra høj pris under corona. De skal ud og mærke nærvær, fællesskab og læring igen. Det har alle børn brug for.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Liberal Alliance, Alternativet og De frie grønne løsgængere bakker også op om aftalen.

Fakta om de nye initiativer 

 • Der afsættes 200 mio. kr. til et partnerskab med KL, der skal sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter i alle landets kommuner.
 • Der afsættes 10 mio. kr., som fordeles til en række navngivne organisationer, som laver opsøgende og udgående indsatser for at få kontakt til udsatte børn, unge og familier, som har været isolerede under coronakrisen. Det kan fx være gennem boligsociale indsatser.
 • Der afsættes 10 mio. kr. til organisationer, som arrangerer sommerlejre og sommeraktiviteter for udsatte børn, unge og familier i hele landet.

Midlerne til sommerlejre og de opsøgende indsatser tildeles følgende organisationer på socialområdet

Opsøgende og udgående indsatser

 • Red Barnet
 • Mentorbarn
 • Børns Vilkår
 • KFUM’s sociale arbejde
 • Røde Kors
 • Blå Kors
 • Mødrehjælpen
 • Børnehjælpsdagen
 • Kirkens Korshær

Sommerlejre

 • Blå Kors
 • Boligselskabet Lejerbo
 • Dansk Flygtningehjælp Ungdom
 • Dansk Folkehjælp
 • Red Barnet Ungdom
 • DGI
 • KFUM’s sociale arbejde
 • Kirkens Korshær
 • Landforeningen Autisme
 • Danmarks Idrætsforbund
 • Ungdommens Røde Kors
 • Landsforeningen af Kvindekrisecentre
 • Red Barnet
 • Røde Kors
 • SMIL fonden
 • Frelsens Hær

Aftalen finansieres af reserven fra finansloven for 2020.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 4185 1360 (modtager ikke sms)

Børne- og Undervisningsministeriets pressetelefon: 2240 0930 (modtager ikke sms)

Jens Joel, undervisningsordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5181

Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5864

Anni Matthiesen, socialordfører, Venstre, tlf.: 6162 5172

Ellen Trane, undervisningsordfører, Venstre: tlf: 6162 4258

Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører, Enhedslisten, tlf.: 6162 4539

Anne Sophie Callesen, undervisningsordfører, Det Radikale Venstre: tlf. 6162 4120

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Henrik Dahl, undervisningsordfører, Liberal Alliance, tlf.: 6162 4573

Torsten Gejl, Alternativet, tlf.: 2749 8924

Uffe Elbæk, De frie grønne løsgængere, tlf.: 6162 5078

Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Fremad, tlf. 3337 4903