Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet er opdateret

12-06-2020

Opdateringen handler blandt andet om, at sommerlejre er undtaget fra forsamlingsforbuddet, og at socialområdet vender tilbage til normalen.

Den 15. maj 2020 udsendte Social- og Indenrigsministeriet retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet som led i den generelle genåbning af samfundet. Retningslinjerne bliver løbende opdateret, så de kan understøtte myndigheder og sociale tilbud i den aktuelle situation. Retningslinjerne er i dag blevet opdateret på flere områder.

Nu fremgår det blandt andet af retningslinjerne, at der for sommeraktiviteter for børn og unge er indført en undtagelse fra forsamlingsforbuddet på 50 personer. Med undtagelsen er sommeraktiviteterne i stedet alene omfattet af forsamlingsforbuddet på 500 personer. Det fremgår også, at COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet, der har gjort det muligt at fravige visse offentlige forpligtelser og rettigheder, blev ophævet den 10. juni.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Hotline for socialfaglige spørgsmål i VISO/Socialstyrelsen, 72 42 40 00 (hverdage 9-18)