Socialområdet vender tilbage til normalen

10-06-2020

Den COVID-19-bekendtgørelse, der har givet mulighed for at fravige visse offentlige forpligtelser og rettigheder på socialområdet, bliver nu ophævet.

Det sociale område er gennem hele COVID-19-krisen blevet betragtet som kritisk område og var derfor ikke omfattet af nedlukningen i den offentlige sektor. Der blev dog med COVID-19-bekendtgørelsen indført mulighed for, at myndigheder, tilbud og andre aktører på det sociale område i forbindelse med håndteringen af COVID-19 kunne prioritere personaleressourcer og -kapacitet i forhold til opgaver, der ikke blev anset for at være kritiske. 

Som led i genåbningen af aktiviteter på det sociale område ophæver Social- og Indenrigsministeriet nu bekendtgørelsen.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger: 

”Coronakrisen har været en hård tid for udsatte og sårbare mennesker. Takket være danskernes store indsats mod coronavirus kan det sociale område nu vende tilbage til normalen. Vi bad de svageste i vores samfund om at være de stærke. Nu skal vi i fællesskab hjælpe dem godt tilbage til hverdagen. Corona findes stadig i vores samfund, og mange udsatte er i risikogruppen. Derfor er det vigtigt, at vi alle stadig følger de sundhedsfaglige retningslinjer i hverdagen og passer på hinanden.”

- Astrid Krag

Ophævelsen medfører, at kommunerne blandt andet skal rådgive og behandle alle sociale sager som normalt. Sociale ydelser, man har haft ret til, men som under nedlukningen midlertidigt er ophørt eller ændret, skal igen gives som normalt. Samvær mellem anbragte børn og forældre, der evt. midlertidigt har været ændret til at foregå ved f.eks. videokommunikation, skal igen foregå normalt som før nedlukningen. Myndigheder, der fører tilsyn med tilbud på socialområdet, kan ikke længere indskrænke dette eller ændre måden, det foregår på.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”I forbindelse med ophævelsen er det vigtigt, at myndighederne har et helt særligt fokus på de mennesker, som har været særligt berørt af nedlukningen. Vi ved, at nogle sårbare grupper ikke har modtaget den normale hjælp og støtte i en periode, og vi har som fællesskab et ansvar for at række ud til dem og genskabe en tryg hverdag.”

- Astrid Krag

Kommunerne får nu maksimalt syv dage til at normalisere forholdene, hvor de har brugt reglerne i COVID-19-bekendtgørelsen til at fravige forpligtelser og rettigheder.

Det betyder, at der ikke længere kan træffes afgørelser efter COVID-19-bekendtgørelsen. Desuden bortfalder de midlertidige afgørelser og beslutninger, der er truffet efter bekendtgørelsen, senest syv dage efter ophævelsesbekendtgørelsens ikrafttræden. De afgørelser, der oprindeligt er truffet i forhold til borgerne, træder således igen i kraft. Borgeren skal derfor modtage den fulde hjælp og støtte, der i sin tid er truffet afgørelse om. Hvis hensynet til borgeren i den aktuelle smittesituation gør, at dette ikke er hensigtsmæssigt, f.eks. fordi borgeren er i en særlig risikogruppe, skal der træffes en ny afgørelse om hjælp, der kan afhjælpe borgerens behov, efter de almindelige regler i serviceloven.

Desuden har kommunerne syv dage til at normalisere sagsbehandlingen i sager om udsatte voksne og i sager om børn, unge og voksne med handicap. Det betyder bl.a., at møder m.v. i disse sager efter overgangsperioden igen skal afholdes ved fysisk fremmøde.

Selvom COVID-19-bekendtgørelsen er ophævet, skal myndighederne fortsat følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer om COVID-19. Det er blandt andet relevant ved fysiske møder med borgerne.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)