Sommerpakken sikrer flere aktiviteter for ældre over sommeren og i efteråret

20-06-2020

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet aftalt en sommerpakke, der indeholder sommeraktiviteter for ældre. Det betyder bl.a., at borgere over 65 vil blive tilbudt gratis aktiviteter i lokalsamfundet såsom foredrag og besøg ved seværdigheder, og at der vil blive arrangeret flere udendørs dagsture for plejehjemsbeboerne.

Regeringen har fredag eftermiddag landet en aftale om sommerpakke sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. Pakken indeholder aktiviteter for ældre, kultur- og naturoplevelser og sommer på landet og på øerne.

I sommerpakken afsættes bl.a. 40 mio. kroner til kommunerne, så der kan blive arrangeret flere udendørs dagsture for beboerne på plejehjemmene.

Dertil afsættes der 20 mio. kroner til gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år. Midlerne gives til Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og Danske Seniorer, som fordeler midlerne til deres lokalforeninger og klubber, der får ansvaret for at arrangere aktiviteter, som fx ture til seværdigheder, fællesspisning, foredrag mv.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Coronavirus har haft stor betydning for danskernes sociale liv de seneste måneder. Det gælder særligt for svækkede ældre, som har betalt en høj pris og har undværet besøg og social kontakt. Men også de mere friske ældre har oplevet begrænsninger og savner gode oplevelser under sundhedsfaglige trygge rammer. Socialt samvær er helt essentielt for livskvaliteten. Derfor er det virkelig vigtigt at få afsat penge til lokale aktiviteter og gode oplevelser i sikre rammer for alle ældre henover sommeren og resten af 2020.

Flere dagsture til plejehjemsbeboere

Perioden med coronavirus har betydet, at der har været færre besøg på plejehjemmene, og at de aktiviteter, der normal vis afholdes på plejehjemmene har været sat i bero. I sommerpakken afsættes 40 mio. kroner til kommunerne, der dernæst står for dagsturene lokalt på plejehjemmene.

Direktør for KL’s sundheds- og ældreområde Christian Harsløf siger:

Der er gjort en kæmpestor indsats rundt om på plejehjemmene for at give beboerne så god en hverdag som muligt under coronakrisen. Men der er ingen tvivl om, at de forløbne måneder har være tunge for vores ældre medborgere, der har været afskåret fra samvær med deres pårørende og fra de aktiviteter, de har været vant til. Vi er glade for at få noget hjælp til at kunne give dem mulighed for at komme ud og opleve sommeren sammen med nogle af vores unge borgere. Det er en god kombination, som vi håber også vil bidrage til at tiltrække flere unge til faget. Vi er klar til at få det til at lykkes i kommunerne.

Med initiativet i sommerpakken kan kommunerne ansætte fx ungarbejdere i sommerferien eller nogle af de mennesker, der pga. coronakrisen har mistet deres job de seneste par måneder, som fx turistguider. De nye ansatte vil kunne tage med beboerne og plejepersonale på dagsudflugter. Plejehjemmene vil også få mulighed for at få fx udgifterne til transport, bespisning og entrébilletter dækket.

Gratis tilbud om aktiviteter for ældre i lokalsamfundene

De ældre over 65 år skal kunne se frem til en sommer og et efterår med aktiviteter, der kan bringe glæde i hverdagen. Dermed er de ældre også med til at understøtte forbruget hos turisme- og oplevelsesaktørerne. Derfor tilbydes ældre over 65 år gratis deltagelse i aktiviteter arrangeret af lokale frivilligforeninger.

Der er afsat 20 mio. kroner, som udmøntes lige delt mellem Ældre Sagen, Røde Kort, Faglige Seniorer, Danske Seniorer og Landsorganisationen OK-klubberne.

Normalt har organisationerne også tilbud om aktiviteter, som understøtter et aktivt ældreliv, men med dette økonomiske tilskud bliver det muligt at tilbyde gratis aktiviteter og at få dækket nogle af de omkostninger, der vil komme som følge af de sundhedsfaglige retningslinjer, som naturligvis fortsat skal følges. Tilskuddet vækker begejstring blandt foreningerne.

Generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl siger:

Aftalen giver mulighed for at skabe aktiviteter og oplevelser for ældre, der har lidt store afsavn under coronakrisen, hvor alt med et blev aflyst. Svækkede ældre har i høj grad også brug for samvær og oplevelser for ikke at blive ensomme eller endnu mere svækkede, og det bliver der nu mulighed for at gøre noget ved", siger administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.”Alt for mange ældre går en sommer og et efterår i møde med aflyste aktiviteter og få muligheder for fællesskab og samvær. Med de her ekstra ressourcer kan vi sætte blus på fællesskabet og skabe gode trygge rammer for samvær. Vores mange frivillige over hele landet står klar til at invitere til fællesspisning, ture ud i landet, petanqueturnering og kortaftner. Vi glæder os.

Direktør i Faglige Seniorer Palle Smed siger:

Når vi åbner for aktiviteterne i Faglige Seniorer ser vores verden ganske anderledes ud. De ældre vil være forsigtige og vi frygter, at mange vil vælge at blive hjemme. Det er stærkt bekymrende, fordi det vil forlænge den isolation - frivillig eller ufrivillig - de ældre befinder sig i. Derfor er hjælpepakken en kæmpe håndsrækning. I Faglige Seniorer er vi 230.000 medlemmer i over 500 seniorklubber, sektioner og kommunegrupper. Mange af vores medlemmer har kun folkepensionen at leve for, og hjælpepakken betyder, at de nu kan blive inviteret på ture og oplevelser med alt betalt. Samtidig ved vi, at mange klubber har brug for større mødelokaler og flere busser for at kunne gennemføre allerede planlagte aktiviteter under betryggende forhold. Det har politikerne lyttet til, og derfor er vi glade for denne ekstraordinære støtte, der kan skabe fornyet liv og glæde blandt de ældre. Det har vi alle brug for.

 Direktør i Danske Seniorer Katrine Lester siger:

Sommerpakken vil gøre en kæmpe forskel for tusindvis af ældre. Seniorforeninger vil nu kunne give ældre de oplevelser, de har sukket efter i de mange måneder i isolation og ensomhed: for eksempel udflugter rundt i Danmark, sejlture, musikarrangementer eller besøg på museer og kroer.

 Flemming Brank fra OK-klubberne i Danmark siger:

For OK er det glædeligt at pakken kommer nu op til sommeren, hvor mange ældre føler sig ensomme. Dejligt er det også, at vores arbejde blandt ældre således anerkendes og prioriteres. Pakken giver os mulighed for – allerede fra juli måned, at tilbyde en bred vifte at aktiviteter. Men også for at vi efter sommerferien kan give endnu flere tilbud til ældre som ellers føler sig alene og ensom. Så fra OK’s side kan vi kun sige tak på vegne af landets mange ældre.

Begge initiativer løber over sommeren, men vil også fortsætte resten af 2020. Dermed kan der også tages hensyn til, at aktiviteter ikke ligger i højsæsonen (sommerferien) med mange mennesker, men kan spredes ud på andre tidspunkter – fx til efteråret.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet