Udmelding om henvisning til COVID-19 test

04-06-2020

Fælles udmelding fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag har i dag torsdag den 4. juni mødtes til en drøftelse af henvisning til test for covid-19 og praktiserende læges ansvar for opfølgning på prøvesvar. Det var et godt og konstruktivt møde, og der var enighed om følgende:

  • Situationen med covid-19 er helt ekstraordinær, og regeringen har fundet behov for at finde hurtige løsninger på at tilbyde alle voksne borgere muligheden for en COVID-19 i TestCenter Danmark.

  • Det har været afgørende, at opfølgningen på positive test kan ske hos egen læge, som kender patienterne bedst. Regeringen har derfor etableret en anordning, hvor de praktiserende læger rent teknisk er rekvirenter på egne patienter fsva. test for covid-19. Der udstedes hurtigst muligt en bekendtgørelse med hjemmel i epidemiloven, som præciserer dette.

  • Selve grundlaget for testning af raske og symptomfri borgere i TestCenter Danmark er, at det ikke sker på lægefagligt indikation og med et behandlingsmæssigt formål som sådan, men som led i overvågning og generel smitteforebyggelse med hjemmel i sundhedslovens § 222 (SSI’s myndighedsopgaver).

  • Sundheds- og ældreministeren anerkender fuldt ud, at løsningen har givet anledning til bekymring og spørgsmål hos de praktiserende læger. Det er en særlig løsning i en særlig tid og ikke en metode, som ministeriet fremover vil benytte ift. henvisninger til andre prøver, undersøgelser mv.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har nu i et notat, beskrevet lægens ansvar for prøvesvar uden, at lægen forinden har stillet indikation. I forhold til de negative prøvesvar er det altovervejende udgangspunkt, at der ikke vil være nogen aktiv opfølgningsforpligtelse. Det undersøges om en digital løsning kan gøre det enkelt og automatisk at sortere de positive svar fra de negative i lægesystemerne, og som derfor kan lette arbejdsgangen for de praktiserende læger.

  • Der er en prioritet for regeringen, at sundhedsmyndighederne og de praktiserende læger har god og tæt dialog om udfordringer og løsninger både, når det gælder håndteringen af covid-19 og generelt om almen praksis’ rolle i det danske sundhedsvæsen.

Kontaktinfo:

Sundheds- og ældreministeriets pressevagt: mail pressevagt@sum.dk,  tlf.: 21 32 47 27