1,5 mia. kr. til mere velfærd i kommunerne

29-05-2020

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021. Med aftalen løftes kommunernes økonomi med 1,5 mia. kr. næste år.

Med aftalen sikres bl.a., at pengene følger med i takt med den demografiske udvikling, og dermed bliver der lagt en bund under velfærden.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Med aftalen i dag sikrer vi, at der også på den anden side af COVID-19 er plads til at udvikle velfærden. Og vi sørger for, at pengene følger med, når der kommer flere børn og flere ældre. Aftalen giver samtidig rum for, at medarbejdere i endnu højere grad kan gøre brug af AMU-systemet, hvor ufaglærte skal kunne opkvalificere sig til SOSU-hjælpere og SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter. Dygtige medarbejdere er et afgørende omdrejningspunkt i kommunerne, når der kommer flere og flere ældre.

Samtidig er parterne bl.a. enige om at forebygge børn og unges rygning ved at indføre røgfri skoletid for eleverne.

Magnus Heunicke siger:

Vi tager et vigtigt skridt over for vores børn og unge, for nu skal vi for alvor i gang med at gøre noget ved børn og unges rygning. Alle skoler med børn under 18 år skal fra det kommende skoleår have røgfri skoletid, så eleverne ikke må ryge, når de er i skole. Vores børn og unge fortjener et sundt og langt liv, og derfor skal vi sætte tidligt ind.

På sundhedsområdet er regeringen og KL derudover enige om at fortsætte dialogen om fremtidens sundhedsvæsen frem mod en samlet sundhedsaftale, samt at KL inddrages i arbejdet med 10-års planen for psykiatrien.

Parterne er også enige om at igangsætte et arbejde med at se på tydeliggøre rammerne for den offentligt finansierede behandling for alkoholmisbrug og opdatere vejledninger og anbefalinger.

Endelig er parterne enige om, at der skal følges op på anbefalingerne fra task force om social- og sundhedsmedarbejdere med henblik på at sikre tilstrækkelige med social- og sundhedsmedarbejdere.

Læs "Aftalen om kommunernes økonomi for 2021"

Faktaark - Røgfri skoletid (pdf)

Kontaktinfo:

Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon på tlf.: 21 32 47 27