Adgang til data og beregninger under coronaepidemien

06-05-2020

Der er naturligt stor efterspørgsel fra pressen og offentligheden efter adgang til data og vidensgrundlaget for beslutningsprocessen under coronaepidemien. Sundheds- og Ældreministeriet og de relevante faglige styrelser fremlægger information løbende og i takt med, at materialet er tilvejebragt, nøje gennemgået og efterprøvet.

Sundheds- og Ældreministeriet og de faglige styrelser har oplevet stor og voksende interesse for data til forskning i COVID-19 og arbejder ud fra et væsentligt princip om åbenhed og gennemsigtighed. Det skal være tydeligt, hvilke beregninger, antagelser og modeller, som det politiske beslutningsgrundlag baserer sig på.