Nye retningslinjer skal hjælpe myndigheder og sociale tilbud med at genoptage aktiviteter på socialområdet

15-05-2020

Socialstyrelsen står bag retningslinjerne, der skal sikre, at alle skridt for skridt kan komme tilbage til en mere normal hverdag på en forsvarlig og tryg måde.

Genåbningen af samfundet er i fuld gang, efter at store dele har været lukket ned på grund af COVID-19. Socialområdet er et kritisk område, som ikke har været lukket ned, men flere aktiviteter har været sat helt eller delvist i bero, og disse skal nu gradvist genoptages.  

Socialstyrelsen har derfor udarbejdet retningslinjer, som skal bidrage til, at aktiviteterne kan genoptages på en forsvarlig og tryg måde. Retningslinjerne skal understøtte fagprofessionelle på socialområdet i deres arbejde med at sikre, at udsatte børn, unge og voksne gradvist kan vende tilbage til en mere normal hverdag.

Retningslinjerne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger og beskriver blandt andet, hvordan man for de enkelte grupper af mennesker på sociale tilbud kan begrænse smitterisiko, håndtere mistanke om smitte og skabe trivsel for det enkelte menneske.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag udtaler:

Vores udsatte medborgere lider under det, når vores velfærdssamfund ikke er i samme omdrejninger som normalt. Derfor er det afgørende, at aktiviteterne på socialområdet bliver genoptaget på en forsvarlig måde. Flere kommuner og medarbejdere har – helt forståeligt – efterspurgt retningslinjer for området. Nu har Socialstyrelsen samlet retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som kan hjælpe alle dem, der gør en stor indsats i praksis. Vi står i en helt særlig situation, og vi må være ærlige om, at der vil opstå uforudsete spørgsmål og situationer. Derfor vil jeg opfordre til, at man løbende stiller spørgsmål til den socialfaglige hotline i Socialstyrelsen og til ministeriet, så vi kan reagere på de udfordringer, der vil opstå i hverdagen.

- Astrid Krag

Retningslinjerne er en udmøntning af den politiske aftale af 25. april 2020, hvor samtlige partier blev enige om at genoptage en række aktiviteter på socialområdet og lempe besøgsrestriktionerne på sociale tilbud, som trådte i kraft den 13. maj.

Retningslinjerne vil løbende blive opdateret, når det er nødvendigt og i takt med genåbningen.

Fakta - det handler retningslinjerne om

  • Udsatte børn og unge. Herunder hvordan kommunerne kan afholde fysiske møder i sager om udsatte børn, sikre trivsel og tryghed i hverdagen for udsatte børn og afvikle samvær med familie og netværk.
  • Udsatte voksne. Herunder hvordan man afholder møder med borgere og fører tilsyn.
  • Borgere i botilbud. Herunder hvordan man arrangerer besøg på sociale tilbud, undgår smitterisiko og tilrettelægger aktiviteter.
  • Borgere der modtager støtte i eget hjem. Herunder hvordan man håndterer coronasmitte og skaber trivsel for borgeren.
  • Borgere i hjemløshed, på herberg eller med misbrug. Herunder bl.a. initiativer for at reducere smittespredning.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef, Anita Hørby, tlf.: 41 85 11 10

Hotline for socialfaglige spørgsmål, forankret i VISO, tlf.: 72 42 40 00 (alle hverdage 9-18)

Styrelsen for Patientsikkerheds hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet, tlf.: 70 20 02 66

Myndighedernes fælles COVID-19-hotline, tlf.: 70 20 02 33

Spørgsmål til bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud, tlf.: 41 85 11 10/41 85 13 40