Offensiv national teststrategi sikrer tryg genåbning af Danmark

12-05-2020

Regeringen fremlægger i dag den nationale teststrategi for håndtering af COVID-19 i Danmark. Strategien gælder for det kommende kvartal og omhandler test af personer både med og uden COVID-19 symptomer. Derudover opretter regeringen en ny styrelse, som skal sikre forsyning, logistik og kritisk infrastruktur under kriser.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Den nationale teststrategi bygger på tre væsentlige elementer: Test, opsporing og isolation. Vi er nu et af de lande i verden, der har testet flest personer pr. indbygger, og smittetrykket i Danmark er lavt. Nu handler det om at ruste os til de kommende faser. Første skridt er, at vi lancerer en omfattende teststrategi, der også indeholder en indsats for smitteopsporing og bedre isolationsmuligheder. På den måde kan vi effektivt inddæmme smitten og beskytte vores mest udsatte borgere samtidig med, at vi genåbner samfundet.

Den offensive nationale teststrategi forudsætter en massiv understøttelse i forhold til bl.a. logistik, forsyningssikkerhed og praktisk drift. Erfaringerne med håndtering af COVID-19 i Danmark viser samtidig, at der er behov for en konsistent og tværgående koordination og understøttelse af myndighedernes indsatser, f.eks. når det handler om at sikre forsyning af samfundskritisk infrastruktur. Derfor opretter regeringen nu en ny styrelse under Justitsministeriet, som skal sikre en central og koordineret indsats, bl.a. når det kommer til opbygning af lagre med værnemidler og sikring af testkapacitet.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

Der er ingen tvivl om, at myndighederne hen over den seneste tid har haft en enorm opgave med at tilvejebringe værnemidler og andet kritisk udstyr til hospitaler, plejehjem og andre dele af vores samfund. I lyset af den nye teststrategi skal vi styrke den indsats endnu mere, ligesom vi skal ruste os mod fremtidige kriser. Samtidig skal vi gøre, hvad vi kan, for at aflaste vores sundhedsmyndigheder, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Derfor opretter vi en ny styrelse, der skal varetage en effektiv, tværgående myndighedsindsats, når der handler om at sikre forsyning af samfundskritisk infrastruktur.

National teststrategi for COVID-19

Formålet med den nationale teststrategi er at sætte rammerne for en langt mere offensiv tilgang til test for COVID-19 af både personer med symptomer og personer uden symptomer i Danmark. Den omfattende brug af test skal i kombination med effektiv smitteopsporing og isolation af smittede medvirke til at holde smittetrykket nede og epidemien under kontrol, så Danmark kan genåbnes på en tryg og forsvarlig måde.

Teststrategien sætter rammerne for to testspor; sundhedssporet og samfundssporet.

  • Sundhedssporet er regionernes testindsats i regi af hospitalerne. Denne indsats fokuserer på de borgere, der er syge med COVID-19 symptomer samt patienter, der er indlagt på hospitalerne. Derudover vil personale i sundhedsvæsnet også blive testet i sundhedssporet.

  • Samfundssporet er organiseret i Testcenter Danmark under Statens Serum Institut (SSI) med støtte fra Novo Nordisk og med finansiering fra Novo Nordisk Fonden. Testcenter Danmark er de 16 hvide testtelte, der er opsat i byer rundt om i hele landet. I samfundssporet testes blandt andre personer uden symptomer, som har været i kontakt med smittede.

Den nationale teststrategi kan hentes her (PDF)
Faktaark om teststrategien kan hentes her (PDF) 
Faktaark om Testcenter Danmark kan hentes her (PDF)
Faktaark om den nye styrelse kan hentes her (PDF)

Intensiveret smitteopsporing

Sammen med teststrategien iværksættes en omfattende smitteopsporingsindsats, hvor personer, der er smittet med COVID-19 kan få hjælp og vejledning til at opspore personer, de har haft tæt kontakt med. De tætte kontakter vil efterfølgende blive tilbudt test for COVID-19. Der etableres en ”smitteopsporings-hotline”, der kan hjælpe smittede personer med at kortlægge og opspore nære kontakter.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Som udgangspunkt skal borgerne selv ringe til alle de nære kontakter, som de kan have smittet. Men der bliver også mulighed at få vejledning og hjælp af medarbejdere på hotlinen, hvis man ikke har mulighed for at stå for opsporingen selv.

Nære kontakter er personer, der har været i tæt kontakt med den COVID-19 smittede person i mere end 15 minutter, og som derfor er i risiko for selv at være blevet smittet med COVID-19. De nære kontakter tilbydes en test på 4. og 6. dagen efter smitteeksponering. Det anbefales, at man selvisolerer sig indtil testresultater foreligger, hvis man har været i tæt kontakt med en smittet. Test i forbindelse med smitteopsporing foregår i regi af Testcenter Danmark med mindre den tætte kontakt arbejder i sundhedsvæsnet. I så fald testes i sundhedssporet. 

Faktaark om smitteopsporing kan ses her (PDF)

Bedre muligheder for selvisolation

Ud over den omfattende nationale teststrategi og den intensive smitteopsporingsindsats er bedre muligheder for isolation det tredje smittedæmpende initiativ, der sættes i værk snarest muligt.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Det er vigtigt, at man isolerer sig, hvis man er smittet med coronavirus. På den måde undgår man at smitte sin familie og omgangskreds og sprede virus til andre. Så hvis man er smittet med coronavirus og ikke har mulighed for at isolere sig fra sin familie i egen bolig, så vil vi nu tilbyde hjælp til selvisolation uden for hjemmet.

Regeringen vil derfor snarest muligt fremsætte lovforslag, der gør det muligt at give kommunerne ansvaret for at stille isolationsfaciliteter til rådighed i forbindelse med COVID-19 epidemien f.eks. form af leje af hoteller, feriecentre eller lignende.

Oprettelsen af frivillige isolationsfaciliteter skal medvirke til at hindre smittespredning og beskytte særlige risikogrupper som f.eks. ældre eller kronisk syge. Tilbuddet er frivilligt for borgeren og er målrettet personer, der ikke har mulighed for at isolere sig i egen bolig. Eksempelvis smittede personer i familier, der bor meget tæt og ikke kan reservere et værelse i husstanden til den smittede person. 

Faktaark om mulighed for frivillig isolation kan hentes her (PDF)

Kontaktinfo:

Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon: 21 32 47 27