Opdaterede retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

29-05-2020

Social- og Indenrigsministeriet udsender i dag opdaterede retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet. Opdateringen handler blandt andet om, hvordan sommerlejre for udsatte børn, unge og familier kan afholdes under COVID-19.

Den 15. maj udsendte Social- og Indenrigsministeriet retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet som led i den generelle genåbning af samfundet. Retningslinjerne bliver løbende opdateret, så de kan understøtte myndigheder og sociale tilbud i den aktuelle situation. Retningslinjerne er i dag blevet opdateret på flere områder.

Det betyder, at retningslinjerne nu indeholder et kapitel om afholdelse af sommerlejre for sårbare børn og deres familier. Det handler f.eks. om, hvordan man skaber gode rammer både for medhjælpere, de frivillige og de børn, unge og familier, der deltager på lejrene under COVID-19.

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen i henhold til nyligt udstedte vejledninger fra sundhedsmyndighederne.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)