Regeringen vil stramme reglerne for lokalpolitikeres vederlag ved fravær

29-05-2020

Medlemmer af byråd og regionsråd skal vise lægeerklæring for at få vederlag under sygdom. Ved fravær af andre grunde skal vederlaget bortfalde hurtigere.

Der har i løbet af det seneste år været en række eksempler fremme om medlemmer af byråd eller regionsråd, der har været fraværende i længere perioder og fortsat modtaget vederlag. Derfor har Social- og Indenrigsministeriet gået reglerne efter i sømmene.

Nu foreslår regeringen sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative følgende konkrete stramninger af reglerne:

  • Lægelig dokumentation

    Ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. skal der fremover stilles krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag. Det kan for eksempel være en lægeerklæring. 
  • Vederlag bortfalder hurtigere

    Når et medlem af byråd eller regionsråd har været fraværende af andre grunde end helbredstilstand m.v. i mere end en måned, ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en markant opstramning fra tre måneder i dag. 
  • Ikke vederlag til to for samme post

    Når et medlem af byråd eller regionsråd er fraværende af andre grunde end helbredstilstand m.v., skal vedkommende ikke have ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end syv dage. Kun stedfortræderen skal have vederlag.

 Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Ingen kan forsvare, at man som politiker får vederlag, når man er på jordomrejse, eller at man ikke skal dokumentere sygdom, som de fleste andre skal. Derfor strammer vi nu reglerne, så de bliver mere rimelige. Det bliver klare regler, så politikerne ved, hvad de har at forholde sig til, og regler, der kan administreres i praksis.”

- Astrid Krag

Social- og indenrigsministeren har indkaldt Folketingets partier til en teknisk gennemgang og drøftelse af forslagene. De nye regler vil kunne træde i kraft engang efter sommerferien.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressevagt, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)