Frivillige organisationer, der hjælper udsatte, skal have coronastøtte

24-03-2020

Indlæg i Information af social- og indenrigsminister Astrid Krag

En seng og et måltid til den hjemløse, en snak og en kop kaffe til ham eller hende, der lever med psykisk sygdom og ensomhed og hjælp til det barn, som vokser op i et hjem med en alkoholiseret forælder.

Når det kommer til det sociale område, løfter de frivillige organisationer en vigtig velfærdsopgave for de mest udsatte borgere i vores samfund. Det gælder også i den nuværende situation, hvor vi har en vigtig opgave i at beskytte socialt udsatte mod coronavirus.

Socialt udsatte er i risikogruppen for at blive smittet på grund af svækkede immunforsvar og kroniske sygdomme. Samtidig er de udsatte dem, der er allermest afhængige af fællesskabet og velfærdssamfundet.

Det er vigtigt, at vi holder hånden under de frivillige organisationer i denne tid - på samme måde som vi holder hånden under virksomhederne. Derfor har regeringen besluttet at søge Folketingets opbakning til en ny nødpulje til små sociale organisationer, for eksempel små handicaporganisationer,som vi ved, har likviditetsproblemer lige nu.

Det er små lokale foreninger, som gør en stor forskel for vores børn, udsatte borgere og personer med handicap - og som desværre også er blevet ramt af, at mange aktiviteter og arrangementer pludselig er blevet lukket ned.

Det er vigtigt, at de ikke bliver slået omkuld af udgifter til arrangementer, som de vælger at aflyse, fordi de udviser samfundsansvar.

Ud over den nye nødpulje skal vi se på flere tiltag. Nogle organisationer kan formentlig få kompenseret faste udgifter under Erhvervsministeriets kompensationsordning. Nogle vil også kunne anvende ordningen om lønkompensation.

Vi undersøger derudover andre mulige løsninger for de sociale civilsamfundsorganisationer, der ikke måtte være dækket.

De frivillige organisationer spiller som sagt en vigtig rolle for udsatte i vores samfund. Det skal de blive ved med. Hvis de frivillige organisationer ikke længere var her, ville der ikke være det samme velfærdssamfund for de hjemløse, de voldsramte og andre sårbare grupper.