Kommuner skal fortsat sikre hjemløse hjælp efter forbud mod forsamling af 10 personer

18-03-2020

Regeringen har besluttet at indføre forbud mod arrangementer, begivenheder mv. med flere end 10 personer.

Det har rejst en række spørgsmål på socialområdet. Social- og Indenrigsministeriet understreger, at socialområdets tilbud for hjemløse er kritiske funktioner. Kommunerne skal altså sikre, at hjemløse, der ikke er indskrevet på almindeligt herberg eller forsorgshjem med døgnophold, både kan tilbydes overnatning og et sted at være i dag- og aftentimerne.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger: 

"Vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi skal passe på vores hjemløse samtidig med, at vi tager tiltag mod corona. Derfor skriver vi nu ud til kommuner om, at de skal sørge for tilbud til hjemløse trods forbuddet mod at samle 10 personer."

- Astrid Krag

Visiterede tilbud og tilbud, hvor der visiteres på stedet, er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer. 

Tilbud, hvor borgeren møder op uden visitation, vil på grund af forsamlingsforbuddet skulle sørge for, at der ikke er mere end 10 personer samlet ad gangen. Samtidig skal sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger iagttages. 

I de tilfælde, hvor man fx ikke kan indrette sig sådan, at forbuddet kan efterkommes, og man må skalere ned på tilbuddet eller helt må lukke, er det kommunens ansvar at finde alternative løsninger. Det må meget gerne ske sammen med organisationerne. Som det nødherberg, vi har set i Københavns Kommunes Sydhavn. Der vil også være mulighed for at benytte lukkede institutioner, eller hvad der giver mening lokalt.

Relationsarbejde med de meget udsatte borgere skal fortsættes så vidt muligt, gennem telefon, sms og andet opsøgende arbejde. 

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)