Minister understreger: Botilbud kan ikke nægte beboere adgang

30-03-2020

Ministeriet understreger i et brev til kommuner, regioner og socialtilsyn, at botilbud ikke kan nægte beboere adgang, når de vender hjem efter fx familiebesøg.

Botilbud kan ikke for at undgå smitterisiko med COVID-19 nægte beboere adgang, efter at de fx har været på familiebesøg eller indkøb uden for botilbuddet. Det samme gælder aflastningsintuitioner og anbringelsessteder.

Det understreger Social- og Indenrigsministeriet i et brev til alle myndigheder, der driver eller fører tilsyn med de sociale tilbud.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Vi taler om børn, unge og voksne med et særligt behov for støtte – især i denne tid, som betyder voldsomme omvæltninger i hverdagen. Her kan et besøg hos familie, en gåtur med en ven eller et aflastningsophold give den trøst og støtte, der får hverdagen til at hænge sammen. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at de selvfølgelig har ret til at komme hjem til deres anbringelsessted og bosted, efter at de har været ude. Der er en forståelig bekymring for smittespredning på tilbuddene, men vi må stadig fastholde, at det er nogle sårbare medborgeres hjem. 

- Astrid Krag

I brevet beder ministeriet alle landets kommuner, regioner og socialtilsyn om at videreformidle budskabet til de sociale tilbud, der føres tilsyn med.

Baggrunden for brevet er, at ministeriet i de seneste dage har fået et stigende antal henvendelser fra blandt andet pårørende og interesseorganisationer om, at anbragte børn og unge samt voksne med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer oplever udfordringer med at få adgang til deres anbringelsessted, aflastningsinstitution eller botilbud, når de fx vender tilbage fra besøg hos deres familie eller pårørende eller fra indkøb. Dette sker ifølge de modtagne henvendelser for at undgå smitterisiko.

Socialstyrelsen har oprettet en hotline (tlf. 72 42 40 00), hvor kommuner, regioner og socialtilbud kan få socialfaglig vejledning om, hvordan hjælp og støtte bedst tilrettelægges og håndteres i den aktuelle situation.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Socialstyrelsens hotline for socialfaglige spørgsmål: 72 42 40 00 (alle hverdage 9-18)