Minister understreger: Socialpædagogisk bistand skal fortsætte trods coronakrise

21-03-2020

Ministeriet understreger i et brev til landets kommuner, at den socialpædagogiske bistand i de sociale tilbud skal fortsætte under coronakrisen.

Myndigheder kan ikke med henvisning til situationen under COVID-19 automatisk suspendere hjælp og støtte til fx mennesker med handicap, der modtager socialpædagogisk bistand.

Det har Social- og Indenrigsministeriet skrevet i et brev til alle myndigheder, der fører tilsyn med de sociale tilbud.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

"For de mest sårbare i vores samfund er det såkaldte relationsarbejde afgørende. Det bliver kun vigtigere i den nuværende situation med mange forandringer i hverdagen og øget utryghed som følge af corona. Det drejer sig om de psykisk sårbare eller medborgere med handicap i eget hjem og på botilbud, som ikke kan klare hverdagen uden støtte. Derfor er det vigtigt at understrege, at den støtte skal fastholdes. Det handler om relationsarbejdet menneske-til-menneske, som ikke må nedskaleres eller stoppes uden en konkret individuel vurdering, og kun hvis personaleressourcerne skal bruges et andet sted som følge af corona."

- Astrid Krag 

I brevet beder ministeriet socialtilsyn, kommuner og regioner om at videreformidle budskabet til de sociale tilbud, der føres tilsyn med.

Hvis gældende regler skal fraviges, skal det ske efter en konkret og individuel vurdering.

Af hensyn til personaleressourcer eller smittefare kan der være behov for, at den socialpædagogiske bistand sker f.eks. via telefon, online eller lignende.

Socialstyrelsen har oprettet en hotline (tlf. 72 42 40 00), hvor der kan ydes socialfaglig vejledning om, hvordan hjælp og støtte bedst tilrettelægges og håndteres i den aktuelle situation.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)