Nye anbefalinger for at beskytte sårbare borgere på rusmiddelcentre mod coronasmitte

19-03-2020

Mange borgere i misbrugsbehandling på rusmiddelcentre kan være særligt sårbare for smitte med COVID-19, skønner Sundhedsstyrelsen.

De kan typisk have problemer med boligforhold og lider ofte af flere andre sygdomme. Personer med flere sygdomme risikerer at opleve et alvorligt forløb, hvis de smittes med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen har derfor sendt opdaterede anbefalinger til landets rusmiddelcentre og sociale brugerorganisationer. De beder centrene og de ansatte overveje en række midlertidige ændringer for nogle borgere i misbrugsbehandling. Heriblandt om det er muligt, at medicin kan medgives til sårbare borgere for en længere periode end normalt, og om det er muligt for patienterne at have færre besøg på centrene i en periode. Herudover kan lægefaglige og socialfaglige aftaler udsættes, hvis de ikke er af meget stor betydning for patienternes helbred.

Læs Sundhedsstyrelsens samlede anbefalinger til personalet på rusmiddelcentrene.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 86 13 60 (modtager ikke sms)