Politisk flertal sikrer nødpladser på kvindekrisecentre

24-03-2020

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har indgået aftale om oprettelse af omkring 55 nødpladser på kvindekrisecentre fordelt over hele landet.

Den 11. marts opfordrede statsministeren danskerne til så vidt muligt at blive hjemme.

Siden da er antallet af kvinder, der henvender sig for at få plads på et kvindekrisecenter, tilsyneladende vokset kraftigt. Det har medført øget pres på landets kvindekrisecentre, og derfor fremrykker regeringen nu 11 mio. kr. fra finanslovsaftalen, så der kan oprettes op til 55 midlertidige pladser.

Aftalen er indgået med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vold giver ar på krop og sjæl. Kvinder skal altid kunne komme væk fra en voldelig partner og bryde ud af den voldsspiral, som alt for mange lever i. Jeg er glad for, at vi nu griber hurtigt ind og sikrer flere pladser til voldsramte kvinder. Jeg vil gerne rette en særlig tak til SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet for endnu en gang at være med til at prioritere voldsramte kvinder. Vi afsætter midler til, at der kan oprettes op til 55 midlertidige pladser fordelt over hele landet efter dialog med organisationerne på området om behovet. Vi vil følge situationen nøje den kommende tid.”

- Astrid Krag

Pengene til de nye pladser stammer fra finansloven for 2020, hvor regeringen sammen med støttepartierne afsatte 55 mio. kr. i år og derefter 75 mio. kr. årligt til bl.a. flere varige pladser på kvindekrisecentrene. De 11 millioner kr. rykkes nu frem, så der nu og her kan oprettes midlertidige nødpladser.

Midlerne tildeles direkte til navngivne krisecentre, så pengene med det samme kan komme ud og gøre gavn for de kvinder og børn, der akut har brug for en plads. Krisecentrene kan f.eks. bruge pengene på hotelværelser, der står tomme, hvis de ønsker det.

Ifølge Astrid Krag er netop hurtig hjælp til udsatte mennesker en af de vigtigste opgaver lige nu.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Coronakrisen gør sårbare mennesker endnu mere sårbare. Det ser vi med hjemløse, udsatte børn, mennesker med handicap og altså også voldsudsatte kvinder. Det er altafgørende, at vi hele tiden reagerer, når situationen udvikler sig, så vi trods coronaepidemien griber de mennesker, der har det sværest.”

- Astrid Krag

Social- og Indenrigsministeriet har været i tæt dialog med sektoren om, hvor i landet pladserne vil gøre den største gavn. Der er desuden lagt vægt på, at pladserne tildeles de krisecentre, der organisatorisk og fagligt allerede nu er klar til at håndtere de kvinder, der inden længe vil få en nødplads.

De 55 pladser fordeles på følgende fem byer:

  • København - Danner i partnerskab med LOKK, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet (5 mio. kr. svarende til ca. 25 pladser)
  • Kolding Krisecenter (1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser)
  • Odense Krisecenter (2 mio. kr. svarende til ca. 10 pladser)
  • Holstebro Krisecenter (2 mio. kr. svarende til ca. 10 pladser)
  • Aarhus Krisecenter (1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser) 

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)

Pernille Skipper, socialordfører, Enhedslisten, tlf.: 3337 5080

Rasmus Helveg Petersen, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 5541

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 3337 4057