Regeringen vil yde hurtigt tilskud til coronarelateret forskning

16-03-2020

Regeringen vil med et ekstraordinært tilskud på 50 millioner kroner nu hurtigt kunne støtte forskning, som kan fremme for eksempel diagnosticering eller behandling af patienter med coronavirus/COVID-19.

Regeringen vil nu yde direkte tilskud til COVID-19 relaterede forskningsprojekter ved universiteter eller andre offentlige eller private forskningsinstitutioner på op til 50,3 millioner kroner i 2020. Det sker for hurtigst muligt at frembringe forskningsresultater, der kan fremme patientbehandlingen eller udnyttelsen af kapaciteten i sundhedsvæsenet.

Det bliver uddannelses- og forskningsministeren som i samråd med sundheds- og ældreministeren godkender finansieringen af forskningsprojekterne.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

Vores land – og resten af verden - står i en ekstraordinær situation. Og hvis nogle af vores dygtige forskere kan nå frem til resultater, der kan gavne behandlingen af patienter eller bidrage til, at vi udnytter kapaciteten i sundhedsvæsenet bedst muligt, så skal vi benytte os af det hurtigst muligt. Derfor åbner vi for den her særlige mulighed, så relevante forskningsprojekter kan få finansiering til deres forskningsprojekter uden om de normale ansøgningsprocesser, som kan tage op til ni måneder.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Det er afgørende, at forskningsprojekter om COVID-19, kan iværksættes straks, så potentielt værdifulde forskningsresultater kan komme borgere, sundhedsvæsen og samfund til gavn hurtigst muligt. Det kræver, at forskningsprojekterne hurtigt kan få eventuelle lovpligtige godkendelser, for eksempel videnskabsetiske godkendelser. Derfor opfordrer vi alle relevante myndigheder – både statslige og regionale – om at hastebehandle COVID-19-relaterede forskningsprojekter og samarbejde tæt.

Uddannelses- og Forskningsministeriet er i dialog med universiteter og sundhedsmyndigheder for at få identificeret relevante forskningsprojekter.

Forskningsprojekterne, som vil få tilskud, skal naturligvis overholde gældende lovgivning. Det gælder for eksempel i forhold til at få lovpligtige godkendelser hos relevante myndigheder inden gennemførelse.

Sundheds- og Ældreministeriet vil derfor tage initiativ til, at de dataansvarlige myndigheder og godkendelsesinstanser på ministerområdet vil være klar til at hastebehandle videregivelse af data til brug for forskning i COVID-19 og hastebehandle godkendelser af forskningsprojekter om COVID-19. Det gælder bl.a. sagsbehandling i Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundheds- og ældreministeren vil sammen med uddannelses- og forskningsministeren anmode regionsrådsformændene om, at de regionale godkendelsesinstanser vil hastebehandle godkendelser af forskningsprojekter og videregivelse af relevante sundhedsdata.

Aktstykke 107 kan læses eller downloades på Folketinges hjemmeside

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon, 72 31 81 81
Sundheds- og ældreministeriets pressetelefon, 21 32 47 27

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Rikke Skaarup Schjødt
TitelPressechef