Udsatte børn er dobbelt så sårbare under krisen

24-03-2020

Indlæg i flere medier af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Vi skal passe godt på alle børn i denne svære tid. Men der er nogle børn, vi skal passe ekstra godt på. For nogle børn er der mere på spil lige nu, end at de savner at komme ud og være sammen med deres venner.

I nogle af vores sårbare og udsatte familier stiger konfliktniveauet i takt med, at dagene går, og presset vokser. Vi har senest fået melding om, at der er sket næsten en fordobling i henvendelserne til landets krisecentre.

Derfor er det vigtigt at understrege, at arbejdet med socialt udsatte børn og unge er en kritisk funktion, som kommunerne er forpligtet til at opretholde - også i disse dage. Der skal handles på underretninger som i en normal situation. Og der skal ligeledes indstilles sager til børne- og ungeudvalgene om anbringelser, hvor det er nødvendigt.

Det betyder også, at man som almindelig borger skal reagere og lave en underretning til kommunen, hvis man tænker, at et barns trivsel eller sundhed kan være i fare. Hvis der er larm og tumult fra lejligheden ved siden af. Eller mange tomme flasker i baghaven. Kommunerne skal handle på underretninger og fortsætte deres arbejde med udsatte børn, selvom vi står midt i en særlig situation.

Jeg vil gerne sende en klar besked til de familier, der har udfordringer, som andre er skånet for:

Nødpasning er også for jeres børn. Også selvom I ikke går på arbejde. Er det for svært at tackle for eksempel din egen sygdom, når børnene ikke længere er i skole og daginstitution, så er nødpasning også til rådighed for dig. Det gælder også, selvom jeres barn er over ni år.

Tag fat i kommunen, hvis der er brug for pasning i dagligdagen, så vi kan sikre, at jeres hverdag hænger sammen.

Og til de børn, der læser med: Tag fat i jeres lærer, hvis I har behov for hjælp. I nogle kommuner er man allerede i kontakt med børn i sårbare familier. Det er godt, for det er vigtigt, at vi passer på alle børn i denne tid.

Nogle kommuner er allerede i kontakt med børn i sårbare familier. Jeg opfordrer alle kommuner til at følge deres eksempel. Men også lærere, naboer og klassekammeraters forældre bør holde et vågent øje med børn, de ved, har det svært.

Vi skal passe godt på alle børn i denne svære tid. Men de sårbare børn er dobbelt så sårbare under coronakrisen. Det kræver en ekstra bevågenhed fra os alle.