Udsatte børn og unge skal fortsat have den nødvendige hjælp – og det gælder også nødpasning

20-03-2020

Den aktuelle situation, hvor mange samfundsfunktioner lukker ned og offentligt ansatte sendes hjem, giver anledning til mange spørgsmål om hjælpen til udsatte børn og unge.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag understreger, at indsatsen for udsatte og anbragte børn er en kritisk samfundsfunktion, der skal opretholdes. Derfor skal kommunerne have en særlig opmærksomhed på udsatte børn og unge:

”For mange sårbare forældre, som normalt godt kan løfte forældrerollen, når børnene er i skole om dagen, kan denne ekstraordinære situation få korthuset til at vælte. Derfor skal socialrådgivere i kommunerne være særligt opmærksomme på de børn, som i forvejen har det svært derhjemme. Og de skal handle, hvis de tiltag, der er sat i værk for at hjælpe sårbare familier, ikke er tilstrækkelige for at beskytte barnet godt nok."

- Astrid Krag 

Sammen med Kommunernes Landsforening har regeringen i dag gjort det klart, at også børn, der bor i udsatte og sårbare hjem, hvor mor og far ikke har et arbejde, kan gøre brug af nødpasningen. Også selvom barnet er mere end 9 år gammelt.

Det budskab vil Astrid Krag gerne sprede ud, så udsatte børn og unge ved, at de kan kontakte deres lærer eller kommunen, hvis de har brug for et andet sted at være i løbet af dagen:

”Jeg skriver i dag til de gode folk, der sidder klar ved BørneTelefonen, TUBA’s telefoner og i Mødrehjælpens rådgivning, om at give den besked videre til børn og sårbare forældre. Og gennem de mange familiegrupper, som organisationer som Red Barnet, KFUM og Røde Kors driver, forsøger vi at få budskabet ud til alle de familier, hvor korthuset risikerer at ramle i de her dage.”

- Astrid Krag

Nedenfor kan du læse mere om, hvad der gælder for udsatte børn og unge:

Kommunerne skal være særligt opmærksomme på udsatte børn og unge

Indsatsen for udsatte og anbragte børn er en såkaldt kritisk funktion, der skal opretholdes. Kommunerne skal dermed sørge for, at udsatte børn og unge, som har behov for hjælp og støtte, fortsat kan få den nødvendige hjælp.

Det betyder blandt andet:

  • At alle anbringelser af børn og unge på opholdssteder, døgninstitutioner og i plejefamilier m.v. fortsat skal opretholdes.
  • At kommunerne fortsat skal behandle underretninger om bekymringer for et barn eller en ung.
  • At børn og unge fortsat skal have den nødvendige støtte, herunder anbringelse, hvis de har behov for det.

Nødpasning til udsatte børn og unge

Når daginstitutioner og skoler er lukket i en længere periode, er der behov for, at særligt kommunerne har en ekstra opmærksomhed på gruppen af socialt udsatte børn og unge, der i forvejen har det svært derhjemme, for eksempel på grund af sociale problemer i familien.

Kommunerne har etableret såkaldt nødpasning i hele landet for 0-9-årige. For de udsatte børn er der mulighed for, at også børn over 9 år kan have et sted at komme hen hver dag. Det kan fx være børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Nye midlertidige regler på undervisningsområdet betyder desuden, at skoler og institutioner skal være i løbende kontakt med børn og unge, som ikke får den nødvendige støtte hjemme til at deltage i nødundervisning i form af eksempelvis fjernundervisning. Det skal sikre, at de får ekstra støtte nu, hvor de ikke skal møde fysisk op i skole.

Læs mere om udsatte børn og unges skoletilbud i den aktuelle situation på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvor kan jeg som kommune, tilbud eller organisation få svar på faglige spørgsmål?

For socialfaglige spørgsmål er der oprettet en hotline i Socialstyrelsen på telefon: 72 42 40 00, som kan kontaktes alle hverdage kl 9-18.

For sundhedsfaglige spørgsmål har Styrelsen for Patientsikkerhed oprettet en hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet på telefon: 70 20 02 66. Denne hotline kan kontaktes alle hverdage fra kl. 09.00-22.00.

Børne- og Undervisningsministeriets hotline om coronavirus for skoler og institutioner i forhold til bl.a. nødpasning har tlf. nr. 70 80 67 07.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Hotlines

Hotline for socialfaglige spørgsmål:

Ring 72 42 40 00 (alle hverdage 9-18)

Hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet:

Ring 70 20 02 66 (alle hverdage 9-22)

Børne- og Undervisningsministeriets hotline om coronavirus for skoler og institutioner i forhold til bl.a. nødpasning:

Ring 70 80 67 07 (alle hverdage 8-17 og lør-søn kl. 10-16)

Myndighedernes fælles hotline for borgerhenvendelser:

Ring 70 20 02 33