Ny version af smitte|stop-appen understøtter den europæiske smitteopsporing

09-11-2020

Den danske app smitte|stop er nu opdateret til en europæisk version, som er med til at gøre appen til et endnu mere effektivt digitalt supplement i smitteopsporingen af COVID-19.

Med en opdatering af den danske smitte|stop-app kan borgere i Danmark nu få besked, hvis de har været i nær kontakt med en coronasmittet bruger af et andet europæisk lands officielle smitteopsporingsapp. Samtidig kan brugere af andre europæiske landes apps få besked, hvis de har været i nær kontakt med en bruger af den danske smitte|stop-app.

Den internationale tilføjelse i smitteopsporingen skyldes den danske tilslutning til den europæiske gateway, som kan formidle smitte-beskeder mellem officielle smittesopsporings-apps fra de europæiske lande, der har tilsluttet sig gatewayen. Baggrunden for denne tilslutning er den politiske aftale om appen smitte|stop, som Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG) indgik d. 15. maj 2020.

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke siger:

Danskerne har desværre ikke mulighed for at rejse lige nu, men vi skal gøre alt for at bremse enhver smittekæde i Danmark. I den forbindelse er den opdaterede app et godt værktøj, så borgere kan få besked hurtigt, hvis de har været i nærheden af for eksempel en tysk håndværker, der har været i Danmark og arbejde, og som bliver testet positiv hjemme i Tyskland. Derfor er det også vigtigt, at EU-kommissionen har taget initiativ til udvikling af gatewayen, som understøtter bekæmpelse af corona på tværs af grænser, og at aftalepartierne støtter op om smittestops-appens tilslutning hertil.

Danmark er blandt de første lande, der sammen med Tyskland, Irland, Italien, Spanien og Letland har tilsluttet sig gatewayen.

Opdater appen smitte|stop allerede i dag for nye funktioner

For at appen kan bruges på tværs af grænser, er det vigtigt, at nuværende brugere opdaterer appen til den nye version, som i dag er tilgængelig. I den forbindelse vil brugere af appen modtage en besked, hvor man bliver bedt om at forny sit samtykke i appen.

Med opdateringen af appen er der samtidig implementeret en ændring, så appen gentager udsendelse af beskeder om smitterisiko, indtil beskeden er åbnet.
Den forbedring er blandt andet medtaget på baggrund af henvendelser til sundhed.dk’s support, hvor flere borgere har meldt ind, at de har overset beskeder fra appen om, at de har været i nærheden af en person, der har meldt sig smittet.

Appen bruger en ny teknologi fra Google og Apple, og der arbejdes fortsat løbende på at forbedre appen.

Appen på engelsk og vejledninger på en række sprog

Med den nye version kan smitte|stop-appen og smittestop.dk nu bruges på både dansk og engelsk. Det gør det blandt andet lettere for tilrejsende til Danmark at tilgå appen. Der er derudover blevet udarbejdet korte vejledninger på en række andre sprog herunder polsk og arabisk til, hvordan man bruger appen.

Læs mere om appen på engelsk på www.smittestop.dk/en

Tilgå vejledninger om brug af appen på forskellige sprog her: www.smittestop.dk/vejledninger

Fakta om brug af smittestop-appen
  • Appen er et digitalt supplement til den manuelle smitteopsporing og er med til at bryde smittekæder.
  • Appen er hentet 1,8 mio. gange, og der er foretaget over 12.000 positive smittemeldinger gennem appen.
  • Nyeste tal fra spørgeskemaundersøgelsen på coronaprover.dk viser, at 14.597 personer har booket en test, hvor de har angivet besked fra appen som årsag til testbestillingen*. Heraf er 104 personer efterfølgende testet positiv.

*De faktiske tal for udsendte beskeder fra appen forventes at være højere, idet svarprocenten på spørgeskema-undersøgelsen på coronaprover.dk er ca. 50 pct., og borgere der testes ved mobile testenheder ikke svarer på spørgeskemaet.

Rikke Skaarup Schjødt
TitelPressechef