Regeringen opruster smitteopsporingen

24-11-2020

Regeringen styrker nu smitteopsporingen ved at udvide definitionen af, hvem der betragtes som nære kontakter. Samtidig vil flere øvrige kontakter til en smittet fremover skulle tage en forebyggende test. Målet er at få brudt flere smittekæder med COVID-19. De nye tiltag bygger ovenpå efterårets massive oprustning på kapaciteten i smitteopsporingen, som fortsat opskaleres.

Smitteopsporing, test og isolation er tre vigtige elementer i regeringens strategi til at inddæmme og bekæmpe smitte med COVID-19. Regeringen har i løbet af efteråret oprustet kapaciteten i smitteopsporingen massivt, og nu sætter vi ind med yderligere tiltag for at opfange flere nære kontakter og øvrige kontakter til smittede med COVID-19. De nye retningslinjer for smitteopsporing bygger videre på nationale og internationale erfaringer med opsporingen af nære kontakter indtil nu.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Smitteopsporingen i Danmark skal være blandt de førende i verden, ligesom vores testkapacitet er. Derfor styrker vi opsporingen af nære og øvrige kontakter, så vi kan få brudt flere smittekæder. De nye retningslinjer bygger på internationale erfaringer og nyeste evidens. En effektiv smitteopsporing er afgørende for, at vi kan bevare kontrollen med epidemien.

Opsporingsindsatsen kan i dag håndtere 3.000 nysmittede og deres nære kontakter pr. dag. Med de nye tiltag bliver indsatsen bredt ud og gjort mere fintmasket. Målet er at få brudt flere smittekæder ved i højere grad at finde flere af de kontakter, som er i risiko for at være smittede med COVID-19.

Nærkontakter i situationer med øget risiko for smitte

Definitionen af nære kontakter bliver udvidet. Personer, som i mere end 15 minutter har opholdt sig under 2 meter fra en person smittet med COVID-19, bliver i visse situationer nu anset for at være en nær kontakt.

Det gælder i situationer med øget risiko for smitte. Det kan f.eks. være, hvis man har været sammen med en COVID-19 smittet ved begivenheder, hvor der er blevet sunget, talt højt eller har været råb og fysisk anstrengelse. Det kan også være, hvis man har opholdt sig sammen i lukkede rum med dårlig udluftning.

Opsporing, test og selvisolation for de nære kontakter til smittede fortsætter som hidtil. Opgaven med opsporing og håndtering af nære kontakter til personer smittet med COVID-19 er fortsat forankret i Styrelsen for Patientsikkerhed med bistand fra Rigspolitiets medarbejdere under Den myndighedsfælles Hotline.

Kollegaen og andre kontakter skal nu have en test

De opdaterede retningslinjer omfatter foruden opsporingen af de nære kontakter til smittede nu også forebyggende screeningstest af andre kontakter.

Dette gælder personer, som har haft en vis tilknytning til en smittet med COVID-19, men som ikke er nær kontakt. Eksempler herpå er kolleger på en produktionsvirksomhed eller i et kontorfælleskab, holdkammerater på en uddannelsesinstitution, et sportshold og deltagere i en superspredningsbegivenhed. Disse kontakter skal opspores og have foretaget en test hurtigst muligt, men der er ikke et krav om isolation medmindre, at de bliver testet positive for COVID-19.

Målet er fortsat, at danskerne bliver ved med at tilslutte sig appen smitte|stop, så ukendte kontakter som for eksempel medpassagerer i tog og gæster i biografer bliver fundet og varslet. Ukendte kontakter skal ligesom andre kontakter have foretaget en test hurtigst muligt, men der er kun krav om isolation, hvis testen viser sig at være positiv for COVID-19.

Sådan udbygges smitteopsporingen

Definitionen på en nær kontakt udvides, så den også omfatter alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus i en af nedenstående situationer:

  • Der har været sang, høj tale, råb eller andre aktiviteter med kraftig udånding.
  • Der har været fysisk anstrengende aktiviteter
  • Ved ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

Øvrige kontakter, som under omstændigheder med øget risiko for smittespredning, har været i nærheden af en person, der har fået påvist ny coronavirus, skal testes.

  • Det kan f.eks. være i følgende situationer, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men:
  • Der har været langvarig kontakt i lukkede rum – f.eks. kontorfællesskaber.
  • Der er mange konstaterede smittede på samme sted og dermed risiko for ”superspredning”.
  • Der konstateres smitte i en forsamling med personer med risiko for et alvorligt COVID-19 forløb.

*Reglerne for test af øvrige kontakter gælder allerede på plejecentre, sygehuse og grundskoler.

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233