Sociale tilbud kan nu indrette særlige besøgsrum

16-11-2020

Det bliver nu muligt at indrette særlige besøgsrum på sociale tilbud i de mange kommuner, som er omfattet af besøgsforbud eller -restriktioner.

Vinteren nærmer sig med kulde og fugtigt vejr. Samtidig bliver der i stadig flere kommuner indført besøgsrestriktioner, som betyder, at besøg på sociale tilbud som udgangspunkt skal foregå udendørs.

Fra mandag den 16. november bliver det derfor i nogle tilfælde muligt at få besøg indendørs på sociale tilbud. En bekendtgørelse gør det nu muligt for ledelsen på det enkelte tilbud at indrette besøgsrum, hvor faste udpegede besøgspersoner kan komme.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Vi skal hele tiden sikre, at sårbare mennesker både kan beskyttes mod smitte og ensomhed, og beboere skal så vidt muligt kunne få besøg af familie og venner. Det er dog svært at have behageligt samvær med gæster i vintermørke, slud og kulde, og derfor indfører vi muligheden for indendørs besøgsrum. Vi følger løbende udviklingen i pandemien, og vi kommer til at justere eller ophæve restriktionerne, så snart det er muligt.”

- Astrid Krag

Også i kommuner med besøgsforbud bliver der på sociale tilbud åbnet op for, at faste besøgspersoner kan komme på besøg i indendørs besøgslokaler, hvis ledelsen på tilbuddet finder det forsvarligt. Ændringen svarer til regler, som også er indført på sundhed- og ældreområdet.

Gå til en oversigt over kommuner med besøgsrestriktioner eller -forbud

Gå til bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Gå til ministeriets spørgsmål/svar (Q/A’s) om besøgsrestriktioner eller -forbud

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)