Ældretopmødet er startskud til samarbejde om nye løsninger for ældreplejen

01-10-2020

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har sammen med Ældre Sagen, FOA og KL afholdt 2-dages topmøde om fremtidens ældrepleje.

Parterne er på mødet blevet enige om, at ord skal blive til handling snarest muligt, og at der skal ske forbedringer både på den korte og den lange bane:

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger: 

Det har været enormt inspirerende dage med spændende og konstruktive input fra en række aktører om, hvordan vil kan give ældreplejen et tiltrængt løft. Næste skridt bliver at omsætte de gode ideer til handling. Blandt andet vil deltagernes input blive samlet i en idebank, og vi åbner op for, at borgere, organisationer og andre interesserede også får mulighed for at byde ind. Vi skal til bunds i udfordringerne, for at kunne løse dem, og vi skal hele vejen rundt. 

Adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup siger: 

Trods store ændringer i sidste øjeblik er det lykkes at afholde et topmøde med gode input og hårdt arbejde fra grupperne. Nu fortsætter et langt sejt træk hen mod en ældrepleje præget af meget mere medmenneskelighed, nærvær og tryghed for dem, som har behov for en hånd i hverdagen. Vi må lægge regnearksledelse og snæver økonomistyring i graven, så vi igen kan blive stolte af ældreplejen.

Sektorformand i FOA Torben Hollmann siger: 

Jeg håber, at ældretopmødet bliver begyndelsen på genopretningen af et område, som har været sørgeligt forsømt i mere end et tiår. Vi har et stort arbejde foran os og vores ønske er, at de mange gode indspark fra deltagerne bliver fundamentet i et nationalt kompromis om en ny fælles vej for ældreplejen i Danmark.

KL’s formand Jacob Bundsgaard siger: 

Vi har de sidste to dage taget hul på nogle rigtig vigtige diskussioner om, hvordan vi sikrer, at alle ældre får en tryg og værdig ældrepleje. Og vi stopper ikke her. Nu skal vi rundt i landet og høste fælles erfaringer, vi skal indsamle flere ideer fra dem, det hele handler om, og ikke mindst skal vi sætte handling bag ordene. Fra KL’s side vil vi have stort fokus på, at de kommende løsninger især handler om, hvordan vi får flere kvalificerede hænder til opgaven, flere ledere helt tæt på driften ude på de enkelte plejehjem og ikke mindst et tættere og mere forpligtende samarbejde med brugere og pårørende. 

Deltagernes input og idéer vil nu blive samlet i en idebank, som de 4 parter vil arbejde videre med i forhold til at udvikle ældreplejen og få sat en ny retning.

Hurtigst muligt vil borgere, organisationer og andre interesserede i en 2-måneders periode kunne sende forslag og ideer ind til idébanken via Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside. Det vil der komme særskilt information om.

Politisk møde i forlængelse af topmødet

De fire parter mødes igen inden længe for at aftale nærmere, hvilke forslag og idéer, de ønsker at gå videre med, og hvordan det kan ske i samarbejde med andre relevante aktører.

Når situationen omkring COVID-19 og udvikling i smittetrykket tillader det, vil parterne desuden sammen tage på besøgs- og dialogrundtur på fx plejehjem, aflastningssteder og i hjemmeplejen, så ideer fra beboere, pårørende, medarbejdere og ledere kan inddrages i arbejdet.

For at fastholde og forankre det arbejde, der kommer ud af Ældretopmødet, vil parterne mødes igen og drøfte status for arbejdet i starten af det nye år. Det er også blevet besluttet, at der vil blive afholdt et opfølgende topmøde, når situationen med COVID-19 tillader det.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet