Sundheds- og Ældreministeriet ansætter Anette Lykke Petri som direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed

08-10-2020

Det er en stærk faglig profil med indgående kendskab til sundhedsvæsenet, der stiller sig i spidsen for Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2020.

Anette Lykke Petri er uddannet læge fra Københavns Universitet og har lang erfaring fra både sundhedsvæsenet og centraladministrationen – siden 2015 som enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed. Anette Lykke Petri har siden forsommeren været konstitueret direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Anette Lykke Petri er en stærk faglig kapacitet og hun vil som direktør kunne drive og videreudvikle Styrelsen for Patientsikkerhed, og bidrage til et fortsat sikkert og trygt sundhedsvæsen for patienter og medarbejdere. Hun har allerede som konstitueret direktør for styrelsen vist sin handlekraft og indsigt i sundhedsområdet, og skabt den smitteopsporingsindsats, som i dag er en grundsten i vores indsats til bekæmpelse af COVID-19.

Anette Lykke Petri tiltræder stillingen som direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2020 og glæder sig til at fortsætte arbejdet.

Jeg er glad for at få mulighed for at fortsætte arbejdet med at stå i spidsen for Styrelsen for Patientsikkerheds dedikerede medarbejdere. Jeg glæder mig især til at lede styrelsens arbejde for, at sundhedsvæsenet er sikkert og trygt for både patienter og sundhedspersoner, siger Anette Lykke Petri, der samtidig peger på, at den igangværende indsats mod COVID-19 fortsat har førsteprioritet.

Styrelsen for Patientsikkerhed er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen fører det overordnede tilsyn på sundheds- og ældreområdet, yder sundhedsfaglig rådgivning og arbejder med læring på tværs af sundhedsvæsenet.

Fakta: Kort om Anette Lykke Petri

Anette Lykke Petri er 52 år og uddannet læge fra Københavns Universitet i 1999. Hun har en Ph.d. fra Københavns Universitet i 2009 og er speciallæge i samfundsmedicin fra 2011. Anette Lykke Petri har endvidere en Master i offentlig ledelse fra CBS. Hun har klinisk erfaring fra 1999 til 2011 fra det daværende Storstrøms Amt og Rigshospitalet. Fra 2011 var hun tilknyttet embedslægeinstitutionen.

Privat er hun mor til to på 22 og 24 år.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet