Ældretopmøde afholdes virtuelt på grund af COVID-19

28-09-2020

Det er blevet besluttet, at 2-dages ældretopmøde den 30. september og 1. oktober bliver virtuelt på grund af situationen med COVID 19.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har sammen med Ældre Sagen, FOA og KL inviteret ældre borgere, pårørende, medarbejdere, organisationer mv. til en diskussion om fremtidens ældrepleje. På grund af corona-situationen har arrangørerne besluttet at afholde møde virtuelt, men Magnus Heunicke understreger, at det er vigtigt at holde fast i at afholde mødet, frem for at udsætte det. Sundhed- og Ældreminister Magnus Heunicke siger: 

Selvom vi ikke kan mødes fysisk på grund af corona, er det vigtigt, at vi får taget hul på at drøfte de problemer, vi ser i ældreplejen. Jeg har store forventninger til ældretopmødet, hvor vi alle må lægge vanetænkningen til side og sammen finde nye veje, der kan være med til at løse udfordringerne i ældreplejen. 

Ældretopmødet vil finde sted i to virtuelle rum – et fagligt rum og et politisk rum.

I det faglige rum deltager repræsentanter for organisationer, faglige eksperter, ledere og medarbejdere fra kommunerne samt borgere og deres pårørende. I det politiske rum deltager politikere fra Folketinget samt politikere fra henholdsvis KL, FOA og Ældre Sagen.

På mødet vil deltagerne blive inddelt i mindre grupper, som skal drøfte og komme med forslag til løsninger inden for temaerne:

  1. Kerneopgaven og faglig kvalitet
  2. Rekruttering og kompetenceløft
  3. Faglig ledelse i en lærende kultur
  4. Kvalitet og tilsyn
  5. Visitation tæt på hverdagen
  6. Organisering af ældreplejen

Mødet finder sted onsdag den 30. september kl. 12.30-16 og torsdag den 1. oktober kl. 9.45-13.00, og der vil være mulighed for at se en række af indslagene efterfølgende på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside www.sum.dk

Program - fagligt rum
Program - politisk rum

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet