Stigende smitte får myndighederne til at forlænge og skærpe tiltag mod COVID-19

25-09-2020

Der kan fortsat konstateres en alvorlig stigning i antallet af dagligt nye bekræftede COVID-19-smittede i Danmark.

I 94 af landets 98 kommuner ser man smitte. 64 kommuner har haft over 20 smittede per 100.000 indbyggere de seneste 7 dage.

Der sker fortsat smittespredning i alle aldersgrupper, men særligt blandt 20-29 årige.

Derfor har myndighederne for det første besluttet at indskrænke mulighederne for at være flere end 50 personer til stede samtidig, og for det andet er det besluttet at forlænge de tiltag til håndtering af smittespredning af COVID-19 i Danmark, som blev meldt ud den 18. september til og med den 18. oktober.

Reglerne ændres, så der ikke længere gælder en generel undtagelse fra forsamlingsforbuddet på 50 personer for arrangementer, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Der bliver dog mulighed for at afholde arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende for op til 500 deltagere, hvis de i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Ændringen betyder i praksis, at det ikke længere vil være lovligt at afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 50 deltagere, som vi kender det i dag, dvs. med stående velkomst, middag om rundborde mv. og dans. Dette skyldes, at sådanne arrangementer ikke vil leve op til de nye krav til arrangementer med mere end 50 deltagere.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet