Todages topmøde skal sætte fælles retning for fremtidens ældrepleje

02-09-2020

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke inviterer sammen med Ældre Sagen, FOA og KL til topmøde om ældreplejen.

På topmødet inviterer ministeren og organisationerne borgere, pårørende, forskere, fagfolk, ledere, medarbejdere og politikere til at diskutere, hvordan fremtidens ældrepleje kan se ud.

De fire parter er gået sammen i et historisk samarbejde, hvor topmødet bliver startskuddet til et arbejde, som med udgangspunkt i erfaringer fra borgere og medarbejdere skal bidrage til at nytænke ældreplejen. De fire parter vil efter topmødet sætte gang i et opfølgende arbejde inspireret af topmødet, som afholdes hos Ældre Sagen i København den 30. september og 1. oktober 2020.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Ældre skal mødes med mere omsorg og værdighed, og topmødet bliver et vigtigt afsæt for arbejdet med at definere en ny retning for ældreområdet. Jeg glæder mig over, at vi fire parter har taget initiativ til at samle ældre borgere, pårørende, medarbejdere, organisationer mv. til en diskussion om fremtidens ældrepleje, for der er brug for, at vi står sammen og tager fælles ansvar. Der er ingen nemme snuptagsløsninger på området - det bliver et langt sejt træk. Vi følger op på de ideer og forslag til nye veje at gå, som kommer ud af dagene, sammen med relevante parter. Vi har et meget vigtigt arbejde forude. 

Adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup siger:

Ingen kan være i tvivl om, at der er behov for kraftige forbedringer i ældreplejen. Topmødet er en historisk mulighed for, at vi i fællesskab kan forpligte hinanden på at arbejde for en bedre ældrepleje. Mennesket skal tilbage i centrum, og der skal være ressourcer nok til, at ældre i fremtiden blive behandlet ordentligt og værdigt.

Sektorformand i FOA Torben Hollmann siger: 

Vi har set for mange forsøg på at lave quick fixes på et område, hvor fundamentet ganske enkelt er utidssvarende. Topmødet skal være startskud til en ny måde at tænke ældreplejen på, som tager udgangspunkt i borgeren, og hvor de der arbejder tættest på borgeren, har større ansvar og frihed til at tilrettelægge arbejdet efter borgerens behov.

Formand for KL Jacob Bundsgaard siger: 

Dygtige medarbejdere og kompetente ledere på landets plejehjem yder hver dag omsorg og skaber trygge rammer for vores ældre medborgere. Men sommerens fokus på området har også vist, at ikke alt lever op til de forventninger, vi har i kommunerne. Vi har et fælles ansvar for at løfte området, og jeg ser derfor frem til at drøfte udfordringer og løsninger med parterne. Vi vil have fokus på fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere, bedre samarbejde med de pårørende, og at vi får skabt en kultur på arbejdspladserne med plads til sparring og refleksion

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet