Ny task force målrettet kronisk sygdom og ulighed i sundhed skal styrke kvalitet og sammenhæng og på samme tid styrke dansk life science

16-04-2021

Et stigende antal mennesker lever i dag med en eller flere kroniske sygdomme. Det er først og fremmest en udfordring for den enkelte, men det er også en væsentlig samfundsmæssig udfordring, bl.a. fordi der er en systematisk ulighed i sundhed, når det fx kommer til forekomsten af kroniske sygdomme som diabetes og KOL. Derfor ønsker regeringen at etablere en task force for indsatser målrettet kronisk sygdom og ulighed i sundhed.

Udfordringen med at flere personer udvikler kroniske sygdomme viser sig både internationalt og herhjemme. Fremskrivninger anslår f.eks., at antallet af danskere med diabetes vil stige med ca. 130.000 mennesker frem mod 2030. Samtidig er der stor ulighed i, hvem der bliver ramt af kroniske sygdomme. Diabetes forekommer f.eks. fem gange så ofte blandt ufaglærte som blandt personer med en lang uddannelse.

Derfor ønsker regeringen med et nyt, ambitiøst initiativ at knække kurven for kroniske sygdomme i Danmark. Det skal i første omgang ske ved at etablere en task force for indsatser målrettet kronisk sygdom og ulighed med bred inddragelse af aktører fra sundhedsvæsenet, herunder Danske Regioner og KL, samt life science-industrien.

Task forcen skal være med til at udvikle forebyggelsesindsatsen, kvaliteten i behandling og rehabilitering samt understøtte sammenhæng på tværs af sektorer og herunder mindske uligheden i kronisk sygdom.

En stor del af dansk life science er centreret om kronisk sygdom. Task forcen kan derfor også se nærmere på innovative og langsigtede sundhedsløsninger inden for kronikerområdet. Det kunne f.eks. være nye teknologier til selvmonitorering af kronisk sygdom med potentiale inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering af høj kvalitet.

Task forcen skal med andre ord være med til at understøtte danske life science-virksomheders styrkeposition inden for bl.a. kroniske sygdomme og skabe et stærkt hjemmemarked som udstillingsvindue for innovative produkter og løsninger.

Sundhedsminister Magnus Heunicke:

Task forcen skal understøtte arbejdet med kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenets indsatser til mennesker med kroniske sygdomme. Bekæmpelse af ulighed i sundhed er en topprioritet for regeringen, og der er netop en systematisk ulighed i hvem der rammes af kroniske sygdomme som KOL og diabetes og i effekten af behandlingen.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

Regeringens nye task force vil først og fremmest komme sundhedsvæsenet og den enkelte med kronisk sygdom til gavn. Men arbejdet skal også gavne danske life science-virksomheder og vores fælles velfærdssamfund, bl.a. gennem øget arbejdsevne. Forhåbentlig vil task forcen fungere som udstillingsvindue af danske life science-virksomheders innovative løsninger.

Task forcen indgår som et initiativ i regeringens kommende strategi for life science. Arbejdet skal samtidig ses i sammenhæng med den kommende sundhedsreform.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet