Ny tilgang til kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet udfaser Den Danske Kvalitetsmodel

22-04-2021

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om at udfase Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet, når de sidste akkrediteringer i praksissektoren er gennemført i 2022. Det betyder, at Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet lukker medio i 2022 for at give plads til en ny retning på kvalitetsområdet med større fokus på datadrevet udvikling og fagligt samarbejde, som har været efterspurgt i de senere år.

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har i en årrække haft og udfyldt en vigtig rolle for kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet. Medarbejderne i IKAS har været med til at løfte kvaliteten og sikre en mere systematisk tilgang til kvalitetsarbejdet på de offentlige og private sygehuse, i praksissektoren, i flere kommuner og apoteker, som er blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodels akkrediteringsstandarder for god kvalitet.

For at imødekomme en ny retning for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet er Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening blevet enige om at udfase Den Danske Kvalitetsmodel, når de sidste akkrediteringer i praksissektoren er gennemført i 2022. Det betyder, at Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet lukker medio 2022 for at give plads til en ny retning på kvalitetsområdet. Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er enige om, at en ny retning skal sikre og styrke kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter.

Ny tilgang skal imødekomme efterspørgsel på datadrevet udvikling og fagligt samarbejde

Nye retninger har allerede fyldt på kvalitetsområdet i de senere år. På de offentlige sygehuse blev akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel udfaset i 2015 i forbindelse med indførelsen af Det Nationale Kvalitetsprogram. Der vil være gennemført akkrediteringer på hovedparten af områderne i praksissektoren i løbet af 2022.

Der efterspørges generelt en ny tilgang til kvalitetsarbejdet med større fokus på datadrevet udvikling og fagligt samarbejde for eksempel i såkaldte klyngesamarbejder, som allerede er indført i almen praksis.

I sundhedsvæsenet arbejdes der dertil allerede bredt med en lang række forskellige initiativer, som skal være med til at løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet. Det gælder blandt andet initiativerne fra Det Nationale Kvalitetsprogram herunder nationale mål for sundhedsvæsenet, lærings- og kvalitetsteams og et nationalt ledelsesprogram.  

Regeringen, Danske Regioner og KL vil som en del af en kommende sundhedsaftale drøfte det fremadrettede arbejde på kvalitetsområdet i lyset af udfasning af Den Danske Kvalitetsmodel.  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet