10 kommuner reserverer ramme til at øge skatten i 2022

23-08-2021

Som en del af udligningsreformen blev der givet mulighed for, at kommuner med tab kan sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i udligningsreformen.

Kommuner med tab i udligningsreformen har mulighed for at forhøje udskrivningsprocenten for indkomstskatten for at dække deres tab i udligningsreformen. Kommunernes ramme til forhøjelser er fordelt over de år, hvor tabet indfases i en overgangsordning.

Kommunerne skal inden budgetlægningen for 2022 meddele, om de ønsker at gøre brug af deres ramme ved budgetlægningen.

10 kommuner har meddelt ministeriet, at de ønsker at reservere deres allerede tildelte ramme til skatteforhøjelser for 2022. Samlet set svarer det til nettoskatteindtægter for 110,6 mio. kr.

Kommunerne tager endeligt stilling til deres skatteprocenter for 2022 i forbindelse med budgetvedtagelsen medio oktober.

Se tabel over den reserverede ramme til skatteforhøjelser for 2022.

Fakta

  • Det følger af udligningsreformen, at kommuner med tab får mulighed for at øge indkomstskatten svarende til det årligt indfasede tab i perioden 2021-2025. For at understøtte en uændret indkomstskat er der på baggrund af det ansøgte om skatteforhøjelser mulighed for at søge om tilskud til skattenedsættelser inden for en ramme på 133,9 mio. kr. Der er ansøgningsfrist for puljen til skattenedsættelser d. 23. august 2021.
  • Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022, at der etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Der er ansøgningsfrist til disse rammer d. 10. september 2021.

Yderligere oplysninger
Michael Højgaard Bang, presserådgiver
Mobil: +45 72282416
E-mail: mihb@im.dk