17 vanskeligt stillede kommuner får særtilskud

30-08-2021

17 kommuner har i dag fået meddelelse om særtilskud for i alt 360,4 mio. kroner for 2022. 3 kommuner får også mulighed for et udviklingspartnerskab.

Kommunerne har haft mulighed for at søge om et ekstra økonomisk tilskud til budgettet for 2022. 17 vanskeligt stillede kommuner har fået andel i puljen på 360,4 mio. kr. til særtilskud.

Ved fordelingen er prioriteret at yde tilskud til de kommuner, hvor udfordringerne er flest og størst.

I forlængelse af udspillet ’Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund’ vil regeringen give nogle af de kommuner, som er mest vanskeligt stillede efter kriterierne i særtilskudspuljen – herunder med særlige strukturelle og sociale udfordringer – mulighed for at indgå et partnerskab, hvor der aftales et særtilskud over flere år. Det gælder Lolland, Langeland og Læsø Kommuner.

”Vi skal sikre sammenhæng og balance i det kommunale Danmark, så alle kommuner har nogenlunde lige muligheder for at løse deres opgaver. Regeringen rækker nu særligt ud til de kommuner, hvor der er mange udfordringer på én gang, eftersom særtilskud kan være med til at holde hånden under en udfordret økonomi. Og for de kommuner, der får mulighed for flerårigt tilskud i et partnerskab, skaber vi nu rum til mere langsigtede investeringer i tiltag, der kan forbedre kommunens situation,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Kommunerne er for 2022 også blevet meddelt fordelingen af låneadgang fra en lånepulje på 200 mio. kroner.

Fakta: Særtilskudspuljen § 16

  • Kommunerne har kunnet ansøge om tilskud fra en pulje på 360,4 mio. kr. i 2022.
  • I denne ansøgningsrunde har 49 kommuner søgt. 17 kommuner har fået del i pengene. Herudover er et tilskud på 936.000 kr. på forhånd tildelt til Aabenraa Kommune vedr. det tyske mindretal.
  • Puljen er fordelt efter følgende tre overordnede kriterier, som er udmeldt på forhånd: Demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, mihb@im.dk, 72282416

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@im.dk, 25 23 92 66