Regeringen forlænger lovende frikommuneforsøg

26-08-2021

Regeringen ønsker at forlænge en række af de muligheder, der er skabt som følge af Frikommuneforsøg II. Erfaringerne skal blandt andet spille ind i nye initiativer på socialområdet og beskæftigelsesområdet.

Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at forlænge udvalgte forsøgshjemler i Frikommuneforsøg II. Det gælder forsøg, som regeringen vurderer har potentiale til at blive helt eller delvist udbredt, eller hvor forsøgserfaringerne indgår i andet arbejde, som ikke ventes afsluttet inden forsøgshjemlerne udløber den 31. december 2021.

For at give frikommunenetværkene mulighed for at fortsætte forsøg, som senere kan blive omsat til generel lovgivning, vil regeringen foreslå at forlænge disse forsøg med et år, så de er gældende frem til 31. december 2022.

Det sker som opfølgning på det hidtidige arbejde med Frikommuneforsøg II, som blev afsluttet ved udgangen af 2020, hvor frikommunenetværkene afleverede deres evalueringer af forsøgene.

”Jeg har stor respekt for frikommunernes flotte arbejde med forsøgene. Gennem frikommuneforsøgene har vi fået nogle gode indspark til, hvordan vi kan gøre kommunernes opgaveløsning bedre og mindre bureaukratisk. Frikommuneforsøgene har givet os mange interessante erfaringer, som vi nu ønsker at arbejde videre med,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Frikommunenetværkenes erfaringer spiller ind i regeringens arbejde på flere områder. For eksempel skal de positive resultater af forsøgene i netværket ”Børn som vores vigtigste ressource” indgå som en del af grundlaget for den kommende Barnets Lov.

Derudover er en række forsøg i Frikommuneforsøg II allerede blevet helt eller delvist udbredt. Det gælder f.eks. netværket "Én plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren”, hvis forsøg har inspireret til vedtagelsen af en ny lov i 2018, som giver kommunerne mulighed for at lave én samlet handleplan på tværs af forvaltninger for udsatte borgere, der har sager i kommunens forskellige afdelinger.

Der er dog også forsøg i Frikommuneforsøg II, som regeringen ikke ønsker at udbrede til generel lovgivning. Forsøgshjemlerne for disse forsøg vil regeringen ikke søge at forlænge.

Lovforslag om forlængelse af udvalgte forsøgshjemler ventes fremsat i november.

Faktaboks: Opfølgning på Frikommuneforsøg II

  • 38 forsøg er allerede helt eller delvist udbredt, udbredes helt eller delvist eller følges op i andet regi.
  • 15 forsøg udbredes ikke.
  • 17 forsøg er indstillet eller ikke iværksat.

Den konkrete opfølgning for hvert enkelt frikommunenetværk fremgår af bilagene til højre.

Yderligere oplysninger

Michael Højgaard Bang, presserådgiver
Mobil: +45 72282416
E-mail: mihb@im.dk