Støtte til udvikling af dansk Covid-19 vaccine

23-08-2021

Regeringen har besluttet at støtte virksomheden Bavarian Nordic med 800 mio. kr. til udvikling af en dansk Covid-19 vaccine.

Danmark står aktuelt i en situation, hvor forsyningen af vacciner mod corona er så god, at alle danskere, der ønsker det, har mulighed for at blive vaccineret. Men det er fortsat usikkert, hvordan Covid-19 udvikler sig, og regeringen forfølger derfor i sin langsigtede vaccinestrategi fortsat en række forskellige spor for at sikre det mellem- og langsigtede vaccineberedskab. Et af sporene er understøttelse af nye danske vaccinekandidater, som har til formål at udvikle og afprøve nye teknologier.

Med udgangspunkt i strategien har regeringen besluttet at støtte Bavarian Nordic med 800 mio. kr. til udvikling af en ny dansk Covid-19 vaccine. På grund af EU’s statsstøtteregler skal EU-kommissionen også godkende, at den danske stat støtter udviklingen af vaccinen. EU-Kommissionen har d.d. godkendt, at den danske stat tildeler tilbagebetalingspligtig statsstøtte på op til 800 mio. kr. til Bavarian Nordics udvikling af en dansk Covid-19 vaccine.

Vaccinen er oprindeligt udviklet af AdaptVac, som er et dansk joint-venture mellem virksomhederne ExpreS2ion Biotechnologies og NextGen Vaccines, som er udsprunget af forskermiljøet på Københavns Universitet. AdaptVac har indgået en licensaftale med Bavarian Nordic, der giver Bavarian Nordic de globale kommercielle rettigheder til den nye Covid-19 vaccine. Bavarian Nordic står for den yderligere udvikling samt etablering af produktion og støtten tildeles derfor Bavarian Nordic.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Det er vigtigt, at vi fra dansk side bidrager til udvikling og forskning i vacciner mod COVID-19, da det potentielt kan sikre Danmark adgang til et bredere udvalg af vacciner og større forsyningssikkerhed. Corona er stadig i vores samfund, og der kan på sigt blive behov for at inddrage nye vaccine-teknologier eksempelvis til boostervacciner og til beskyttelse mod nye varianter.  Det er desuden vigtigt at støtte udviklingen af vacciner, som egner sig til distribution i udviklingslande ved almindelig køleskabstemperatur.

Regeringen har valgt at støtte Bavarian Nordic inden for EU-Kommissionens rammer for statsstøtte til Covid-19 relaterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Over sommeren er der forhandlet en kontrakt på plads med Bavarian Nordic, som betyder, at hvis udviklingen lykkedes, betales den danske stat tilbage i form af vacciner og royalties, ligesom staten også kan modtage en fortjeneste, hvis vaccinen bliver en kommerciel succes. Det forventes desuden, at dele af produktionen af vaccinen vil finde sted i Danmark.

Beslutningen om at støtte Bavarian Nordic er samtidig den mest hensigtsmæssige vej til at understøtte etablering af vaccineproduktion i Danmark, og udgør derfor også den foreløbige opfølgning på den markedsundersøgelse herom, som blev igangsat i foråret. Regeringen fortsætter dialogen med life science branchen om, hvordan de danske virksomheder kan bidrage til forsyningslinjerne og produktionsprocesserne på vaccineområdet.

Om vaccinen

Vaccinen, der oprindeligt er udviklet af AdaptVac, bygger på teknologien ”Virus Like Particles” (VLP), som er en velkendt vaccineteknologi, der anses for at være sikker og effektiv. Den kan opbevares ved almindelig køleskabstemperatur, hvilket giver mulighed for også at anvende den i dele af verden, som ikke har høj købekraft.

Nyligt offentliggjorte phase I data viste at vaccinen var veltolereret, viste kraftig booster effekt samt udviste stærk neutralisering af SARS-CoV2 varianter, inklusiv Delta varianten.Hvis alt går efter planen, kan ansøgning om godkendelse af vaccinen være indgivet  ultimo 2022. Vaccinen vil som andre vacciner skulle gennemgå en faglig evaluering af Det Europæiske Lægemiddelagentur, som vil vurdere vaccinens effekt og sikkerhed, før der kan udstedes en markedsføringstilladelse af EU-Kommissionen.

Støtten vil blive givet, når Finansudvalget tilslutning forelægger.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet