Ændringer i varigheden af coronapas

08-12-2021

Epidemiudvalget har i dag vedtaget, at reglerne for coronapasset ændres. Varigheden af coronapasset efter det primære vaccinationsforløb forkortes til syv måneder, og revaccination giver gyldigt coronapas. Derudover forlænges covid-19 som samfundskritisk sygdom, og krav om mundbind i sundhedsvæsenet videreføres.

På baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen har Epidemiudvalget besluttet at ændre reglerne for coronapasset. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle over 18 år revaccineres 6 måneder efter sidste stik i det primære vaccinationsforløb. Reglerne for coronapasset ændres, så revaccination får betydning for coronapasset varighed.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Sundhedsmyndighederne opfordrer alle over 18 år til at få et tredje stik. Coronapasset vil fremover udløbe 7 måneder efter man har fået andet stik, men bliver gyldigt igen efter 3. stik. De 7 måneders varighed tager højde for, at immuniteten falder over tid og vil forhåbentlig også øge tilslutningen til vaccinationsprogrammet endnu mere, så smitten holdes i skak”. 

Konkret fastsættes varigheden af et gyldigt coronapas efter et gennemført primært vaccinationsforløb til 7 måneder for personer over 18 år. Når man revaccineres bliver coronapasset gyldigt igen umiddelbart efter revaccinationen. Der er endnu ikke et tilbud om revaccination til de 15-17-årige, som også er omfattet af reglerne for coronapas, og derfor er der ikke en udløbsdato for deres coronapas efter færdigvaccination.

De ændrede regler om coronapas træder i kraft medio januar.

Mundbind 
Epidemiudvalget har endvidere på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen vedtaget, at krav om mundbind eller visir i sundhedssektoren forlænges. Det vil sige for besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud. Forlængelsen er fra og med den 10. december til den 7. januar 2022.

Derudover har Epidemikommissionen besluttet at videreføre de gældende regler om vederlagsfri udlevering af mundbind. Det vil sige, at vederlagsfri udlevering af mundbind (som er medicinsk udstyr) er fortsat lovligt, hvis retningslinjer udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen bliver overholdt. Dette gælder frem til den 11. februar 2022.

Covid-19 er fortsat en samfundskritisk sygdom
Epidemiudvalget har også at covid-19 fortsat er en samfundskritisk sygdom i yderligere 8 uger. Fra og med den 11. december til den 5. februar 2022. Beslutningen er truffet på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen, som lagde vægt på følgende:

  • Covid-19 er en sygdom med stort pandemisk potentiale.
  • Der er forventning om fortsatte stigninger i indlæggelser med covid-19 i vintermånederne.
  • Der er mindre robusthed og stigende pres på sygehusene.
  • Der er generel øget forekomst af sygdom i vinterhalvår i et åbent samfund.
  • Der er risiko for påvirkning af håndtering af akutte og ikke-akutte livstruende tilstande fra december og frem ifølge Sundhedsstyrelsen.
  • Omikron-varianten er introduceret i Danmark og flere andre europæiske lande.

 Præcisering af reglerne vedr. hjemmetest
Både en negativ PCR-test og en negativ antigentest kan bruges til at få et gyldigt coronapas. En selvtest taget fx hjemme eller på arbejdspladsen kan ikke bruges til at få et gyldigt coronapas. Dette vil blive præciseret i bekendtgørelserne.

Yderligere restriktioner
Epidemiudvalget har endvidere besluttet at indføre restriktioner på en række andre ministeriers områder. En samlet oversigt over gældende restriktioner ses på coronasmitte.dk.

Epidemikommissionens indstillinger fremgår her.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet