Apotekeranalysen 2021

16-12-2021

Ny analyse af apotekersektoren viser, at apotekssektoren udgør en vigtig del af det nære sundhedsvæsen, men at der også er en række udfordringer, der skal håndteres.

Sundhedsministeriet og Danmarks Apotekerforening har udarbejdet en fælles analyse af den eksisterende økonomiske styring af apotekssektoren og udfordringerne i sektoren. Analysen er udarbejdet som følge af bruttoavanceaftalen for 2020/2021 og har til formål at danne baggrund for en ændring af sektorens økonomiske regulering.

Analysen viser, at apotekssektoren i Danmark generelt er velfungerende og udgør en vigtig del af det nære sundhedsvæsen. Analysen viser dog også, at der er en række udfordringer, der skal håndteres, idet dele af den økonomiske regulering risikerer at udfordre fokus på den sundhedsfaglige kerneopgave og medføre stigende gældsopbygning i sektoren.

Sundhedsministeriet vil nu påbegynde et arbejde med henblik på at udvikle en ny model for sektorens økonomiske styring, som  inkluderer en håndtering af de belyste udfordringer i analysen. Reguleringen skal derudover give incitamenter, der sikrer tilgængelighed i hele landet og sætter fokus på den sundhedsfaglige kerneopgave på apotekerne. Der skal derudover fortsat være fokus på at holde de offentlige udgifter til medicin nede.

Analysen er udarbejdet med bidrag fra Finansministeriet og Erhvervsministeriet og kan hentes her.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet