Retten til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg suspenderes midlertidigt på det somatiske område

21-12-2021

Et flertal i Epidemiudvalget har tiltrådt Epidemikommissionens indstilling om at suspendere den såkaldte udrednings- og behandlingsret midlertidigt på det somatiske område, så regionerne i den næste tid får mere frihed til at udnytte kapaciteten i sundhedsvæsenet bedst muligt.

Epidemiens udvikling kalder på at give regionerne de bedst mulige rammer til at udnytte sygehuskapaciteten og prioritere patienter med livstruende og akutte sygdomme. Derfor er det besluttet at suspendere retten til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg på det somatiske område midlertidigt i en periode på foreløbigt 4 uger fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Det sker efter, at regeringen har bedt Epidemikommissionen vurdere behovet for en midlertidig suspension. Epidemikommissionen har bl.a. indstillet, at der gives mulighed for at indføre midlertidige begrænsninger af visse rettigheder på det regionale sundhedsområde ved at give regionerne ret til at se bort fra tidsfrister i regler vedrørende udrednings- og behandlingsretten på det somatiske område.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Vi ser ind i en tid, hvor indlæggelsestallene forventes at stige som følge af den voldsomme stigning i smitte med omikron. Det rette at gøre i den situation er at suspendere udrednings- og behandlingsretten for en periode, så regionerne sikres de bedste muligheder for at prioritere patienter med akutte og livstruende sygdomme ud fra lægefaglige hensyn. I den situation er det vigtigt, at regionerne bruger den private kapacitet bedst muligt. Det er mit ministerium i dialog med Danske Regioner om. Samtidig opskalerer vi vores hospitals- og intensivkapacitet, så vi er rustet til, at der kommer flere indlagte. Det er vigtigt for mig at sige, at rettighederne kun suspenderes i en begrænset periode.”

Regionerne er allerede på nuværende tidspunkt presset på kapaciteten og udskyder en stor del af behandlingen af ikke-livstruende sygdom samt planlagte og elektive behandlinger for at kunne anvende kapaciteten til behandling af livstruede og akutte patienter (herunder covid-19 patienter). En suspension er et redskab til at understøtte regionernes prioritering af de mest akutte patientgrupper. Sundhedsministeriet er i dialog med Danske Regioner om rammer for suspensionen, herunder anvendelse af privat kapacitet til at aflaste de offentlige sygehuse.

Udrednings- og behandlingsretten har før været suspenderet under coronapandemien, og rettighederne blev genindført den 1. marts 2021 på det somatiske område. Regionerne har arbejdet for at nedbringe den behandlingspukkel, som af forskellige årsager er opstået i sundhedsvæsenet.

Suspensionen af udrednings- og behandlingsretten træder i kraft inden længe.

Regler om maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet gælder fortsat.

Fakta:

Retten til hurtig udredning betyder, at patienter henvist til udredning på sygehus skal være udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Patienten kan vælge at blive behandlet på et privat sygehus, hvis:

  • Regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde patienten udredning ved et offentligt sygehus inden for 30 dage.
  • Regionen ikke kan tilbyde behandling ved et offentligt sygehus inden for 30 dage. 
  • Det offentlige sygehus ændrer datoen for kirurgisk behandling.

 Regionen skal senest 8 hverdage efter modtagelse af henvisning eller udredning af en patient, oplyse patienten:

1) Om dato og sted for undersøgelse eller behandling.

2) Om retten til udvidet frit sygehusvalg.

3) Om patienten kan tilbydes udredning, behandling eller diagnostisk undersøgelse inden for 30 dage.

4) Om at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus.  

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet