Støtte til forskning i alternativ behandling

06-12-2021

Tre projekter, der undersøger brugen af alternativ behandling, får finansiel støtte på i alt 2,5 mio. kr.

I finansloven for 2018 var der afsat en pulje på 4 mio. kr. målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, med henblik på at styrke forskningen inden for dette felt. I 2019 udmøntede Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 2,5 mio. kr. til to projekter. Endvidere fik STPS knap 1 mio. kr. retur, som var tilovers fra forskningsprojekter i alternativ behandling, der i sin tid fik midler fra puljen, som var afsat i finansloven 2016.

Der var således tilsammen 2,5 mio. kr. tilbage, som blev genopslået i juni 2021 via offentliggørelse på STPS’ hjemmeside.

Midlerne har til formål at støtte forskningsindsatser eller ph.d.-projekter, der har fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative behandlingsindsatser.

I alt er der kommet 11 ansøgninger. På baggrund af Innovationsfondens forskningsfaglige vurdering er tre projekter fundet støtteværdige, og beløbet på 2,5 mio. kr. er fordelt ligeligt mellem dem:

Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse:
Brug af alternativ behandling blandt kræftpatienter samt association med overlevelse efter brystkræft. Undersøgelsen baseres på registerdata samt allerede indsamlede spørgeskemadata vedr. kost, kræft og helbred.
Ansøgt beløb: 1.529.808 kr. Tildelt beløb: 861.850 kr.

Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt:
Udvikling og implementering af personorienteret dialog om alternativ behandling i et kræftbehandlingsforløb.
Ansøgt beløb: 2.390.880 kr. Tildelt beløb: 861.850

Statens Institut for Folkesundhed, SDU:
På baggrund af data fra befolkningsundersøgelser vil forskere undersøge, hvilke former for alternativ behandling og andre ydelser i sundhedsvæsenet mennesker med kroniske smerter benytter sammenlignet med resten af befolkningen, samt hvordan udviklingen har været fra 2000 til 2021.
Ansøgt beløb: 3.055.858 kr. Tildelt beløb: 861.850 kr.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet