Patientrettigheder til hurtig udredning og behandling bliver genindført 1. marts

24-02-2021

Antallet af COVID-19 patienter på sygehusene er nu faldet så meget, at patientrettighederne til hurtig udredning og behandling genindføres den 1. marts 2021. I dag er ca. 12 pct. af de medicinske sengepladser og ca. 15 pct. af de intensive sengepladser planlagt til COVID-19 i brug.

Regionerne har siden marts 2020 haft mulighed for at se bort fra tidsfrister i reglerne om udrednings- og behandlingsretten for at sikre, at der på sygehusene kunne foretages den nødvendige prioritering under COVID-19.

Regeringen og Danske Regioner er enige om at genindføre patientrettighederne til hurtig udredning og behandling den 1. marts 2021. Det sker, fordi der siden starten af januar har været et faldende antal indlagte patienter med COVID-19. Dertil er smitten blandt sygehuspersonalet faldet markant siden omkring nytår.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Nu er der plads til, at vi kan genindføre patientrettighederne til hurtig udredning og behandling. Det er gode nyheder for patienterne. Vores sygehuse og personale har i perioder været meget presset på grund af COVID-19, og det har været nødvendigt at prioritere ressourcerne til at behandle akut opstået sygdom, kræftbehandling og andre livstruende eller kritiske sygdomme foruden COVID-19. I den forbindelse vil jeg gerne sende en stor tak til personalet på sygehusene for deres enorme indsats de sidste mange måneder.

Han understreger, at udviklingen i virusvarianten B.1.1.7. udgør en væsentlig usikkerhedsfaktor, og at regeringen og myndighederne følger smitteudviklingen særdeles tæt. Regeringen er indstillet på at suspendere rettighederne igen for en periode, hvis presset på sygehusene bliver for stort.

Sundhedsvæsenet er ved at indhente aktivitet, som er udskudt, da der var flere indlagte med COVID-19. Det betyder, at aktiviteten er høj og at målopfyldelsen af patientrettighederne kan blive lavere end før epidemien.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, ser også frem til, at patientrettighederne til hurtig udredning og behandling igen træder i kraft:

Det er glædeligt, at vi nu kan indføre patientrettighederne, og det er et vigtigt skridt mod at normalisere sundhedsvæsenet. Presset på hospitalerne er dog stadig stort – både på grund af covid-19 og alle de patienter, der har fået udskudt deres planlagte behandling – og samtidig er mange medarbejdere trætte efter at have ydet en kæmpestor indsats over det sidste år. Derfor vil vi naturligt nok også se en lavere målopfyldelse af rettighederne, og skulle indlæggelsestallene igen stige kraftigt, kan situationen hurtigt ændre sig. 

Hun takker desuden privathospitalerne og de praktiserende speciallæger for at have ydet et vigtigt bidrag til indsatsen for at hjælpe de mange patienter, der har fået udskudt deres undersøgelser og behandlinger under corona-epidemien.

Behandling af alle akutte og kritiske patienter har under hele epidemien været højt prioriteret, mens patientrettighederne til hurtig udredning og behandling på psykiatriområdet blev genindført 1. september 2020.

Det er vigtigt at huske, at sundhedsvæsenet holder stadig åbent, selvom der er restriktioner i andre dele af samfundet. Derfor opfordrer Regeringen og Danske Regioner kraftigt til, at man som borger holder fast sine i planlagte tider til for eksempel undersøgelser og behandlinger, og at man altid kontakter lægen eller andre sundhedspersoner, når man har brug for det.

Antallet af indlagte patienter med COVID-19 har været faldende siden 4. januar, hvor i alt 964 patienter var indlagt, heraf 140 på intensiv. Pr. 24. februar er i alt 238 patienter med COVID-19 indlagt, heraf 47 på intensiv.

Fakta

Udredningsretten betyder, at patienter henvist til udredning på sygehus skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning indenfor 30 dage, får patienten ret til såkaldt udvidet frit sygehusvalg, dvs. patienten kan vælge hel eller delvis udredning på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Behandlingsretten indebærer, at hvis en patient skal vente mere end 30 dage på sygehusbehandling, får patienten ret til udvidet frit sygehusvalg, dvs. patienten kan vælge at blive behandlet på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet