Tiltag for at stoppe smitten i Vollsmose

26-02-2021

Bydelen Vollsmose i Odense Kommune er ramt af et smitteudbrud med Covid-19. Derfor lukkes to skoler, testindsatsen i bydelen intensiveres, og Styrelsen for Patientsikkerhed rykker ud i bydelen sammen med kommunens medarbejdere. Samtidig forlænges den skærpede indsats i Kolding og Ishøj.

I løbet af de seneste dage er incidensen i Vollsmose steget. For at inddæmme udbruddet er der nedsat en taskforce og en række tiltag er iværksat.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger: 

Vi har konstateret et udbrud, som kræver akut handling i lokalområdet. Vi har derfor sat resolut ind og i tæt koordination med Odense Kommune iværksat en række tiltag, da hurtig inddæmning af smitten er forudsætningen for, at vi kan genåbne det øvrige samfund.

Følgende tiltag iværksættes nu i Vollsmose:

  • Abildgårdskolen og HC Andersen skolen lukker indtil videre. Tiltaget er iværksat af Odense Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

  • Testaktiviteterne intensiveres yderligere. Der er sat mobile teststationer op flere steder i området. Alle 10.000 borgere i Vollsmose opfordres kraftigt til at blive testet hurtigst muligt. Der vil snarest komme en lokal udmelding i Vollsmose om, hvornår den øgede testkapacitet er klar til at teste alle borgerne.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed sender medarbejdere til at understøtte indsatsen fra weekenden. Styrelsens medarbejdere vil sammen med kommunens medarbejdere være synlige i bybilledet iført veste og vil ringe på døre og informere borgerne om smitteforebyggelse og test.

Derudover er der iværksat en række initiativer lokalt - blandt andet følgende:

  • Information om smitteforebyggelse og test omdeles på relevante sprog

  • Odense Kommune er i kontakt til dagligvarebutikker med henblik på at skærpe de hygiejniske forhold, afstandskrav m.m.

  • Odense Kommune er i kontakt med moskeer imamer m.m. i nærmiljøet vedr. information om risiko for smitte til fredagsbøn.

  • Fyns Politi øger opmærksomhed omkring Vollsmosecentret og klubber 

Ishøj og Kolding

Sundhedsministeriet kan derudover oplyse, at den skærpede indsats i Kolding og Ishøj fortsætter. Det sker på baggrund af en indstilling fra Indsatsgruppen herunder sundhedsmyndighederne.  Det vil sige, at 0. – 4. klasse i Ishøj fortsat er hjemsendt. Ligesom de skoler og institutioner, der er lukket i Kolding, fortsat holder lukket.

Alle borgere i Kolding og Ishøj opfordres fortsat til at blive testet.

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233