Kommunerne vil spille en større rolle i smitteopsporingen

14-01-2021

Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen.

Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen. Med den nye aftale kan kommunerne i endnu højere grad målrette indsatsen lokalt med henblik på at bryde endnu flere smittekæder, ligesom der kan skabes en øget synergi med de opgaver, der allerede nu ligger i kommunerne, herunder henvisning af borgere til kommunale isolationsfaciliteter. Her kan kommunerne blandt andet spille en større rolle i at oplyse borgerne om de konkrete muligheder for anvendelse af isolationsfaciliteter. Aftalen  udmøntes i to bekendtgørelser, som træder i kraft fredag.

Jakob Bundsgaard (S), formand for KL, udtaler:

Det er vigtigt, at vi bruger alle kræfter på at bremse smitten, og kommunerne er parat til at gå dybere ind i opgaven med at sikre effektiv smitteopsporing og isolation. Der er i forvejen et glimrende samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Patientsikkerhed om bl.a. den lokale udbrudshåndtering. Det er vi klar til at udbygge.”

Som noget nyt kan kommunerne få adgang til oplysninger om, hvem, der er smittet i kommunen, så kommunen blandt andet får bedre mulighed for at støtte op om, at de smittede kan isolere sig, som de skal. Kommunernes konkrete bidrag vil afhænge af lokale forhold men kan blandt bestå af opfølgende opkald til smittede og evt. nære kontakter. I nogle tilfælde kan kommunen også udnytte sit lokalkendskab til at komme ud til folk og følge op på isolation og måske sørge for hjælp til indkøb eller andet, der kan gøre det praktisk muligt for folk at isolere sig effektivt.

Magnus Heunicke (S), sundheds- og ældreminister, udtaler:

Jeg er meget tilfreds med, at der nu kan ske en styrket lokal indsats, så vi får stoppet smitte så hurtigt og effektivt som muligt. Deling af helbredsoplysninger er vi generelt meget tilbageholdende med, men vi er i en ekstraordinær situation, og det er vigtigt, at kommunerne har de bedst mulige redskaber til at medvirke til epidemikontrollen – især i denne kritiske fase.”

De nærmere rammer for indsatsen aftales konkret mellem den enkelte kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233