Obduktion ved dødsfald kort efter COVID-19 vaccination

29-01-2021

Sundhedsministeren har besluttet, at der kan foretages retslægelig obduktion af personer, der er døde inden for 7 dage efter, at de har modtaget en COVID-19 vaccine.

Et lille antal plejehjemsbeboere er døde inden for 1-2 dage efter de modtog deres vaccination mod COVID-19. Dødsfaldene forventes ikke at have sammenhæng med vaccinen. 

Sundhedsministeren har dog på baggrund af indstilling fra Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen besluttet, at retslægelig obduktion i afgrænsede tilfælde kan foretages med henblik på at sikre, at dødsfaldene ikke har relation til vaccinen. Beslutningen gælder frem til den 15. august 2021.

Beslutningen er udmøntet i en bekendtgørelse, som kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/174 

Styrelsen for Patientsikkerhed vil udarbejde informationsmateriale til læger med henblik på at sikre, at der sker indberetning til politiet af alle relevante dødsfald, som omfattes af bestemmelsen, så det sikres, at retslægelig obduktion kan iværksættes.

Læs orienteringsbrev af den 18. januar 2021 

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233