Kommunernes og regionernes budgetter for 2021 er opgjort

15-01-2021

Den endelige opgørelse af kommunernes og regionernes budgetter for 2021 er nu opgjort.

Kommunerne har budgetteret med serviceudgifter for 267,5 mia. kr. og investeringer for 21,5 mia. kr. på anlæg i 2021. Regionerne har budgetteret med 121,8 mia. kr. på sundhedsområdet, 2,6 mia. kr. til regional udvikling og 7,7 mia. kr. anlæg.

Budgetterne er vedtaget på baggrund af, at Regeringen, KL og Danske Regioner i maj 2020 indgik aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2021. Regeringen udbetaler det fulde betingede bloktilskud til kommunerne og regionerne.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)