Nye restriktioners betydning for det sociale område

05-01-2021

Forsamlingsloftet sænkes til fem personer. Det gælder dog ikke for de normale dagligdagsaktiviteter på sociale tilbud.

Regeringen har i dag skærpet de generelle restriktioner, som skal begrænse smitten med COVID-19. Det betyder blandt andet, at forsamlingsloftet sættes ned til højst fem personer. Samtidigt anbefales det, at der fremover holdes to meters afstand, hvor anbefalingen om afstand før lød på én meter.

Forsamlingsloftet påvirker ikke de normale dagligdagsaktiviteter på sociale tilbud, som f.eks. botilbud, herberger og krisecentre, hvor der fortsat kan være flere brugere og personale samlet. Der må dog kun være højst fem personer samlet, hvis et tilbud ud over den daglige drift beslutter sig for at lave arrangementer på eller uden for tilbuddet, som f.eks. udflugter eller lignende.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag understreger, at socialområdet er en kritisk funktion, som ikke lukker ned under coronakrisen:

Mennesker med handicap, hjemløse og voldsudsatte skal stadig have en hverdag. Herberger, botilbud, væresteder og andre sociale aktiviteter er helt nødvendige, og vi holder fast i, at det skærpede forsamlingsloft ikke gælder på sociale tilbud. Det er selvfølgelig vigtigt, at personale og beboere fortsætter med at passe på hinanden. Pandemien har været særligt hård for de mennesker, som i forvejen er socialt udfordrede, og vi skal gøre alt for at begrænse både smitterisiko og isolation.”

- Astrid Krag

Den nye anbefaling om at holde en afstand på to meter gælder også på socialområdet, men vil som hidtil ikke omfatte f.eks. konkrete plejesituationer, hvor en borger kan have brug for hjælp til personlig hygiejne, komme i tøjet m.v., og hvor det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand.

Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside opdateres løbende med ofte stille spørgsmål og svar på socialområdet

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO), tlf.: 72 42 40 00

Hotline hos Styrelsen for Patientsikkerhed til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og

socialområdet, tlf.: 70 20 02 66

Myndighedernes fælles hotline til borgerhenvendelser, tlf.: 70 20 02 33.

Spørgsmål generelt på socialområdet kan sendes til Social- og Indenrigsministeriets coronahotline på e-mail: corona@sim.dk