Kommuner og regioners adgang til forudbetaling m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 forlænges

06-07-2021

Reglerne er blevet forlænget til den 31. december 2021 og træder i kraft den 7. juli 2021.

Folketinget har den 23. februar 2021 vedtaget lov nr. 287 af 27. februar 2021, hvorved lov nr. 325 af 31. marts 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 forlænges frem til den 1. januar 2022.

Der er med hjemmel i loven udstedt bekendtgørelse nr. 1553 af 2. juli 2021, som indebærer, at de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 302 af 27. februar 2021 forlænges. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2021.

Forlængelsen betyder, at kommuner og regioner frem til og med den 31. december 2021 har mulighed for dels at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder, der skal finde sted inden den 1. januar 2022, dels at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, i det omfang misligholdelsen er begrundet i covid-19.

Indenrigs- og Boligministeriet har i dag udsendt et orienteringsbrev til landets kommuner og regioner samt KL og Danske Regioner herom. Se orienteringsbrevet under ”Læs Mere” til højre, hvor du også finder orienteringsbrev af 1. april 2020, orienteringsbrev af 22. juni 2020, orienteringsbrev af 26. oktober 2020 og orienteringsbrev af 1. marts 2021.

Ordningen er et af flere initiativer, som regeringen og Folketingets partier har taget for at give virksomheder en økonomisk håndsrækning i covid-19-situationen, også med henblik på at understøtte arbejdspladser.

Yderligere oplysninger

Indenrigs- og Boligministeriets pressechef, Poul Aarøe Pedersen, telefon: + 45 29 32 98 47 eller mail: poa@trm.dk