Kommuner og regioners tilskud og udligning for 2022 er meldt ud

01-07-2021

Med tilskudsudmeldingen for 2022 får kommuner og regioner de væsentligste forudsætninger for budgetlægningen for næste år.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek siger:

”Med denne tilskudsudmelding giver vi kommunerne og regionerne de sidste brikker til budgetlægningen for 2022. Årets økonomiaftaler med Danske Regioner og KL dækker merudgifterne som følge af håndteringen af COVID-19, og samtidig har vi styrket velfærden med henholdsvis 1,2 og 1,4 mia. kr. Kommunernes og regionernes opgave er nu at skabe mest mulig velfærd for de indtægter de får i 2022.”

I udmeldingen findes kommunernes tal for bl.a. statsgaranteret skattegrundlag og en række både større og mindre tilskud. For 2022 fordeles blandt andet et samlet statsligt tilskud til kommunerne på 85,6 mia. kr., hvoraf 84,8 mia. kr. fordeles efter indbyggertal.

Kommunerne vil i august også kunne søge bl.a. om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner fra en pulje på 361,3 mio. kr. To-tre af de mest vanskeligt stillede kommuner vil også kunne søge om flerårigt særtilskud gennem et udviklingspartnerskaber med henblik på tiltag til at forbedre kommunernes langsigtede økonomiske situation.

For regionerne er der fordelt et bloktilskud på 105,5 mia. kr. til at finansiere sundhedsvæsenet og 2,1 mia. kr. til at finansiere udviklingsopgaver.

Af centrale eller nye punkter i udmeldingen for 2022 kan fremhæves:

  • Kommunerne og regionerne kompenseres med henholdsvis 889 og 4.021 mio. kr. som følge af deres merudgifter, der skyldes håndteringen af COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling 1. september 2021.
  • Flere kommuner får gennem den nye styrkede forsikringsordning ekstra tilskud på baggrund af større vækst i antallet af forsikrede ledige ift. landsdelens udvikling.
  • Der kan igennem to ordninger opnås dispensation til skatteforhøjelser uden risiko for individuel sanktion. Med henblik på en samlet uændret kommunal skat, er der også afsat puljer til tilskud til skattenedsættelser.
  • Der er med udmeldingsbrevet angivet ansøgningsfrister og vilkår for særtilskud, skatterammer samt ansøgning til lånepuljer.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver, Michael Højgaard Bang, tlf. 72 28 24 16, mihb@im.dk
Kontorchef, Dorte Lemmich Madsen, tlf. 25 23 92 66, dle@im.dk