Krav om mundbind på kommunale borgerservicecentre afskaffes med virkning fra den 14. juni 2021

11-06-2021

Indenrigs- og Boligministeren har underskrevet en ny bekendtgørelse om restriktioner for kommunale borgerservicecentre i forbindelse med håndteringen af covid-19.

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 1131 af 3. juni 2021 om restriktioner for kommunale borgerservicecentre samt krav om mundbind m.v. i forbindelse med håndteringen af covid-19.

Den nye bekendtgørelse er en følge af den politiske aftale om genåbning. Kravet om mundbind m.v., der i dag gælder på kommunale borgerservicecentre, afskaffes med virkning fra mandag den 14. juni 2021, hvor bekendtgørelsen træder i kraft. Reglerne om arealkrav i den gældende bekendtgørelse videreføres.

Bekendtgørelsen har i overensstemmelse med udgangspunktet efter epidemiloven og i overensstemmelse med den tidligere bekendtgørelse en gyldighed til den 5. juli 2021.

Yderligere oplysninger

Pressechef Poul Aarøe Pedersen
Telefon: 29329847
E-mail: poa@im.dk