Ny pulje skal sikre kommunale borgerrådgivere over hele landet

08-06-2021

Nu åbner indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek den samlede ansøgningspulje på i alt 135 mio. kr. til kommunale borgerrådgivere, som regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev enige om at afsætte midler til med aftalen om finansloven for 2021.

Formålet med ansøgningspuljen er, at kommunerne kan ansætte borgerrådgivere til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og til at føre tilsyn med kommunens administration. Ansøgningspuljen følger op på anbefalinger fra bl.a. den juridiske tænketank Justitia og er udtryk for et fælles ønske hos partierne om at styrke borgernes retssikkerhed i alle dele af landet.

Puljen fordeler sig med 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 og retter sig særligt mod de kommuner, der ikke i forvejen har en borgerrådgiverfunktion. Kommuner, der i forvejen har en borgerrådgiverfunktion, kan dog også ansøge om støtte til at styrke indsatsen.

Kaare Dybvad Bek, indenrigs- og boligminister:

”Som borger kan man godt opleve at komme i klemme i systemet ude i kommunerne, og det er i de tilfælde, at der skal være hjælp at hente. Det er der også i en række kommuner, der allerede har en borgerrådgiverordning, men vi ved, at der er store geografiske huller. Med den nye ansøgningspulje ønsker vi at stoppe nogle af de huller og dermed løfte borgernes retssikkerhed over hele landet,” siger Kaare Dybvad Bek.

Charlotte Broman Mølbæk (SF), kommunalordfører:

”Jeg er så glad for, at alle kommuner får mulighed for at få borgerrådgivere – en slags juridisk tillidsmand for borgeren. Retssikkerheden er under stort pres, hvilket kan ses i de mange fejl, der er på handicapområdet. Det koster så dyrt for de mennesker, når de svigtes i systemet. Det kan en borgerrådgiver afhjælpe ved at give en uafhængig hjælp til borgeren i et system, der kan være svært at forstå. Borgerrådgiveren kan også hjælpe med at få stoppet systematiske fejl, der bryder med lovgivningen, og på den måde styrke retssikkerheden,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Kathrine Olldag (Radikale Venstre), kommunalordfører:

”I de kommuner og på de områder, hvor kommunikationen mellem borgere og forvaltning nogle gange glipper, kan det være rigtigt godt med hjælp fra en borgerrådgiver. Vi er glade for nu at kunne give alle kommuner mulighed for at skabe den tryghed for borgerne, som borgerrådgiveren giver,” siger Kathrine Olldag.

Jette Gotlieb (Enhedslisten), kommunalordfører:

”For Enhedslisten har det været vigtigt, at befolkningen i alle kommuner får mulighed for en uafhængig borgerrådgivning. Vores lovgivning bliver mere og mere kompliceret, og også kommunerne kan have svært ved at finde rundt heri. Derfor vil det styrke retssikkerheden væsentligt, hvis der etableres uafhængig borgerrådgivning i alle kommuner,” siger Jette Gotlieb.

Fakta om puljen til borgerrådgivere

Ansøgninger til puljen til kommunale borgerrådgivere skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde inden den 11. august 2021 kl. 12.00.

Se ansøgningsskema og vejledning for puljen på www.bpst.dk/kommunale-borgerraadgivere.

Har du spørgsmål om puljen til borgerrådgivere, kan du kontakte Bolig- og Planstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12) eller på annove@erst.dk.